Saturday, March 5, 2011

ေတြ႕ရၾကံဳရ ခရီးသြားဘ၀ အမွ အဆက္္

  မြန္ဘိုင္းျမိဳ႕ ကြန္ဖရင့့္ တက္္ေရာက္ခဲ့
          အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အလြန္က်ယ္၏။ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ သြားလာရ ၊ လွည့္လည္ရသည္မွာ တစ္ညအိပ္၊ ႏွစ္ညအိပ္ သြားေနရသည္။ ႏိုင္ငံၾကးီ သည့္အ ေလွ်ာက္ ဘာသာကုိးကြယ္မႈမွာလည္း အေတာ္မ်ားလြန္းသည္။ ဘုရား ရွင္လက္ ထက္ကတည္းက ဘာသာေပါင္းစုံ ကုိးကြယ္ၾကသည္။ ယေန႕အထိပင္ ဘာသာ ေပါင္းစုံ ကုိးကြယ္ေနၾကသည္။ ထူးထူးျခားျခား ေမ်ာက္ဘုရားက ေတြခဲ့ရ ေသးသည္။ ေမ်ာက္ကို ကယ္တယ္ရွင္အျဖစ္ သတ္မွတ္္ကာ ကုိးကြယ္ၾကသည္။ ထုိ႕ အျပင္ ဂမ္ပသီ ကုိးကြယ္မႈကိုလည္းေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ ခရီးသြားေနသည့္ေနရာ အေတာ္မ်ား မ်ား ကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာမ်ားသာေနသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။
ဟိုက္သရာဘတ္၊ နန္ဒက္၊ ပုေဏး ၊ပုဏ ဘက္သို႕ (HIATHARABAD , Nanded, PURNA, PUNE) လွည့္လည္ျပီး မြန္ဘိုင္္း ေခၚ ဘုမ္ေဘသုိ႕ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ မြန္ဘိုင္းျမိဳ႕သည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ထက္ပင္ ၾကီးသည္။ အရမ္းလူဦးေရ စည္ကားလွသည္။ လူဦးေရထူထပ္သည္။ ဘာသာေရးကုိ သူ႕ဘာသာ ကုိုယ့္ဘာသာ အျပိဳင္လုပ္ၾကသည္။ မြန္ဘိုင္းျမိဳ႕တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္ သူ မိသားစုမွာ စာရင္းအရ မိသားစု ၃၀၀- ရိွသည္ဟု သိရသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ရဟန္းသံဃာမွာ ၃၀-ပါးသာရွိသည္။ လႈဴဒါန္းဖို႕ မလြယ္ေပ။ ရွိေနသည့္ သံဃာမ်ား ကလညး္ ေခတ္ပညာ မ်ားသာ သင္ယူေနၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကုိ ေထရ၀ါဒႏွင့္ မဟာယာပင္ ကြဲျပားစြာ နားမလည္ၾက။ သို႕ေသာ္လည္း တကာ တကာမမ်ားမွာ တာ၀န္ေက်ပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္ေရာက္သည္ႏွင့္  မြန္ဘုိင္းသံဃာမ်ား စုေပါင္းကာ ေဟာေျပာပြဲ လုပ္ၾကသည္။ ေဒါက္တာအမ္ေဘ တကာကို အေၾကာင္းျပဳကာ လုပ္ၾကပါ သည္။ ေဒါက္တာအမ္ေဘတကာသည္ အိႏၵိယ ဗုဒၶဘာသာကြယ္ေပ်ာက္ျပီးေနာက္္ ဒုတိယ အၾကိမ္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ျပန္လည္ တည္ေထာင္ သူျဖစ္ပါသည္။ ေဒါက္တာ အမ္ေဘတကာကိုပဲ အိႏၵိယက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အားလုံးက ေဗာဓိ သတြာအျဖစ္ ကုိး ကြယ္ၾကျပန္သည္။ အမွန္တကယ္ ကိုးကြယ္မည္ဆုိလည္း ကုိးကြယ္ သင့္ပါသည္။ သူ၏ ေဟာေျပာမႈေၾကာင့္သာ ယခုကဲ့သို႕ ဗုဒၶဘာသာကုိနားလည္ကာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္လာရသည္ေလ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေဒါက္တာ အမ္ေဘတကာကို ဘုရားကဲ့သုိ႕ ကုိးကြယ္ ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကပင္ ရွိခိုး ကန္ေတာ့မႈ ျပဳုေန ၾကသည္။
အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ လူသားကုိ ရွိခိုးခြင့္မရွိပါ။ လူသားမ်ား ေစာင့္ထိန္းသည့္ သီလမွာ ၅ -ပါးသီလ၊ ၈-ပါးသီလ ၊ အလြန္ဆုံး ေစာင့္ ထိန္းပါမွ ၁၀-ပါးသီလ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ၂၂၇- ၀ိနည္းကုိ ထိန္းထားရ သည္။ ထိုအေၾကာင္းပင္ မသိေတာ့ လူပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ အမ္ေဘတကာကိုပင္္ ရွိခိုးေနၾကသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္က ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေအာက္ပါ အတို္င္းရွင္းျပခဲ့ပါသည္။
(၂၀- ၂- ၂၀၁၁) ရက္ေန႕ ညေန ၁-နာရီမွ စတင္ျပီး က်င္းပသည္။ ပြဲေနရာက အေသာကရွင္ဘုရင္ လက္ထက္က ရဟန္းေတာ္မ်ား တရားအားထုပ္ခဲ့သည့္ လိုင္ဂူအနီး မြန္ဘိုင္းျမိဳ႕ရဲ့ ေျမာက္ဖ်ားဘက္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားပါမက အျခား ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴ၊ မူစလင္၊ စသည့္ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားပါ လာေရာက္ နားေထာင္ၾကသည္။ အိႏၵိယ ရဟန္းေတာ္မ်ားကေတာ့ ထုံးစံအတိုင္း ေဒါက္တာ အမ္ေဘတကာက ဘယ္လိုေဟာပုံ ၊ဘယ္လုိေဟာခဲ့တယ္စသည္မ်ားကို ဘုရား၏ တရားထက္ ေဒါက္တာအမ္ေဘတကာက ေဟာသည္ပဲ ေျပာကာ ေဟာေျပာသြား ၾကသည္။
ကြ်ႏု္ပ္အလွည့္ေရာက္လာပါသည္။ နိုင္ငံျခားသာဆိုလို႕လည္း ကြ်ႏု္ပ္တပါးသာ ရွိပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင္းလည္း ကြ်ႏု္ပ္က အထူးပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ အသားမဲတဲ ့ လူမ်ားၾကား ကြ်ႏု္ပ္က ထင္ေပၚသလိုျဖစ္ေနပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္အလွည့္က်ေတာ့ ပထမဆုံး ကြ်ႏု္ပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံပုံ တရားေဟာျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ေဆြးေႏြးျခင္းသေဘာ ေဟာမည့္ အေၾကာင့္ ေျပာကာ စကားပလႅင္တည္လိုက္ပါသည္။ တရားနာပရိတ္ သတ္ ကလည္း ကြ်ႏု္ပ္ေျပာသည္ကုိ အရမ္းသေဘာက်ကာ လက္ခုပ္ တီးၾကသည္။ သို႕ျဖင့္ ေမးခြန္း တစ္ခုေမးလိုက္ပါသည္။
“ ဘာ့ေၾကာင့္ ေလာကမွာ ဘာသာတရားေတြ ေပၚေပါက္လာရတာလဲ”ဟု ေမးျခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ တရားပြဲကိုု စတင္လိုက္ပါသည္။ မည္သူမွ် မေျဖၾက။ နားသာ ေထာင္ေနၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္ကပင္ အေျဖေပးလိုက္ပါသည္။ ေၾကာက္ျခင္း ဟူေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ဘာသာတရားအသီးသီး ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ဒါနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ျမတ္ဗုဒၶက “ ဗဟုံ ေ၀ သရဏံ ယႏၱိ ပဗၺတာနိ ၀နာနိစ” စသျဖင့္ ပါဠိ စကားေလး ထည့္ကာ ရွင္းျပလိုက္သည္။ လူသားေတြ ကုိးကြယ္ေနၾကသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ မူစလင္၊ ဟိႏၵဴ စသည့္ ဘာသာမ်ားကား လူသားတုိ႕က ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္မည္ ဆိုးေသာေၾကာင့့္ကုိးကြယ္ေနၾကပါသည္။ မေၾကာက္ရင္ ကိုးကြယ္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ဤကား လူ႕ေလာကမွာ ဘာသာတရားမ်ားေပၚေပါက္လာပုံ အက်ဥ္း ေဟာေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူတို႕ကို ဘာ့ေၾကာင့္ ဘာသာတရားေတြ ေပၚေပါက္လာတာလဲ ေမးၾကည့္ေတာ့ ဟိႏၵဴ တကာၾကီးတစ္ေယာက္က “ ဟုတ္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ က ဒီဘုရားေတြကုိ ေၾကာက္လို႕ ကိုးကြယ္ေနၾကတာ၊ အားကုိးစရာ မရွိလို႕ အားကိုးျပီး ကုိးကြယ္ေနၾကတာ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အရွင္တို႕ ေဂါတမေဟာတာ မွန္ပါတယ္” ဟု ေထာက္ခံေပးပါသည္။
ေနာက္ေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္က ဘာေမးခ်င္လဲ ဘာသာေရးနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္စြမ္းသေလာက္ ေျဖေပးပါမည္ဟု ေမးခြန္းတစ္ခု ထပ္ေပးလိုက္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ ဟိႏၵဴတကာပါပဲ။ သူကေတာ့ ဟိႏၵဴေခါင္းေဆာင္ပါ။ ေနာက္မွ သိရသည္ရတာပါ။ သူက ဘာေမးလဲဆုိေတာ့ “ ငါ စင္ၾကယ္သန္႕ရွင္းေသာ ဗုဒၶဘာ သာျဖစ္ခ်င္တယ္။ ငါက အခု မွ ငါ့ရဲ့စိတ္ထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာေျပာင္္းထားတာ။ ဒါေပမဲ ့ ဒီမွာရွိတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြက ဆိုင္ကယ္တစ္စၤီးနဲ႕ ဟိုသြား ဒီသြား အအိပ္နဲ႕ အစားပဲ လုပ္ေနတာ၊ ငါမၾကိဳက္ဘူး။ ဗုဒၶဘာသာက အဲ့လိုဆို မေကာင္းဘူး။ သူတို႕ အဲ့လို လုပ္ေနရင္ ငါက ျဖဴစင္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ပါ့မလား ရွင္းျပေပးပါ” ဟု ေျပာလာ၏။
ဒီေမးခြန္းအတြက္ လြယ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ရဟန္း ေတြကုိ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။  ဗုဒၶ၏ တရားေတြ၊ ဗုဒၶလမ္းညႊန္ခဲ့တဲ့ နည္းလမး္ ေလးေတြကသာ ဗုဒၶဘာသာလို႕ ေခၚတာပါ။ ရဟန္းေတြ ကိုရင္ေတြ ေကာင္းတာ လုပ္တာ မေကာင္းတာလုပ္တာ လိုက္ေ၀ဖန္ေနတာ ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒါ ေ၀ဖန္ေရးသမားသက္သက္ပါ။ ရဟန္းေတြဆုိတာလည္း ဗုဒၶဘာ သာ၀င္ ဗုဒၶဘာ သာေခါင္းေဆာင္ေတြပါပဲ။ အဓိကေတာ့ ျဖဴစင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ခ်င္ရင္ ကုိယ့္ ကိုယ္ ကုိ ျဖဴစင္ေအာင္ေန၊ အျပစ္ကင္းတဲ့ အလုပ္ကိုလုပ္၊ ဗုဒၶရဲ့တရားေတြကုိ က်င့္ၾက ည့္လိုက္။ ၾကိဳက္တယ္္ ၊မွန္တယ္ထင္ရင္ က်င့္ၾကံၾကိဳးကုတ္ အားထုတ္ပါ။ ျပီးမွ အမွန္ တရားကုိသာ ေဟာလို႕ ေက်းဇူးတင္ေသာအားျဖင့္ အရိုအေသ ေပးခ်င္ေပးေပါ့။ မေပးလည္း ဒို႕ ဗုဒၶကေတာ့ မင္းတို႕ကို ဘာျဖစ္ပါေစ။ ညာျဖစ္ပါေစ လို႕ မင္းတို႕ကုိးကြယ္ေနတဲ ့ဘုရားေတြလို ၾကိမ္းဆံဲမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲ့ဒါ ဗုဒၶပဲ။ ဗုဒၶ၀ါဒပဲ။ ေလာ ကမွာ ဆိုးသည္ ေကာင္းသည္ဆိုသည္မွာ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈပါပဲ။ အျခား ဘယ္သူမွ မိမိရဲ့ ဖန္တီးရွင္မဟုတ္ပါ။ မိမိသာလွ်င္ မိမိ၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးကုိ ဖန္တီးရွင္ျဖစ္္ပါသည္။ မိမိသာလွ်င္ မိမိရဲ့ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ မိမိမေကာင္း မႈျပဳမိတာကို  ဘုရားသြားျပီး တာ၀န္ယူခိုင္းတာလည္း သဘာ၀မက်ပါဘူး။ ကိုယ့္ ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ မေကာင္းမႈကို သူမ်ားကို ေခ်ာက္တြန္းတာ မေကာင္းသလို ဘုရား သြားျပီး အျပစ္ပုံခ်တာလည္း လူမဆန္တဲ့ အက်င့္ပါပဲ။  ကုိယ့္ရဲ့ မေကာင္းမႈကို ဘုရား သြားျပီး တာ၀န္္ယူခိုင္းတာလည္း မွန္ကန္တဲ ့့စိတ္ဓာတ္မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါ့ေၾကာင့္ ျဖဴစင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဗုေဒၶါ သရဏံ အညံ နတၳိ ဆိုကာ အျခားေဂါ့သြားျပီး အာမင္ သြားလုပ္ေနရင္ သရဏဂုံပ်က္ပါသည္။ ျဖဴစင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာလည္းမဟုတ္ပါ။  သတိ ထားသင့္္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ တရားနာပရိတ္ကုိ ေနာက္ေမးခြန္းတစ္ခု ထပ္ေမးလိုက္ ပါသည္။ သူတို႕ က ေဒါက္တာအမ္ေဘတကာကို ေဗာဓိသတြာ ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ပြဲမတက္ခင္ကတည္းက ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္သူငယ္္ခ်င္းမ်ား အိႏၵိယနိုင္ငံသား ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္္ အျပင္မွာ ကတည္းက ျငင္းခဲ့ရေသးသည္။ ပြဲမစခင္ ဒီအေၾကာင္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ငါ့ကုိ ေျပာခြင့္  ေပးမလားဟု သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ ခြင့္ေတာင္းၾကည့္္ေတာ့ ရပါတယ္ ေျပပါသည္။ သဘာ၀ယုတၱိရိွဖို႕ေတာ့ လိုလိမ့္မည္ဟု သူတို႕ကပင္ ကြ်ႏု္ပ္ကုိ္ ဟန္႕တားေသးသည္။ သူတို႕ကုိယ္တိုင္လည္း ေဗာဓိသတြာ ဘုရားျဖစ္လာမည့္ ပုဂၢဳိလ္၏အဂၤါမ်ားကို နားမ လည္ၾက။
 အလ်ဥ္းသင့္၍ ေဗာဓိသတြာ၏ အဂၤါမ်ားကုိ ေဖာ္ျပလို္က္ပါသည္္။ ေဗာဓိသတြာ ဘုရားျဖစ္မည့္ ပုဂၢဳိလ္သည္-------
၁။ ေယာက်္ားစင္စစ္ ျဖစ္ရမည္၊
၂။ သက္ရွိဘုရားရွင္ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေတြ႕ရမည္၊
၃။ လူသားစင္စစ္ျဖစ္ရပါမည္။
၄။ ရေသ့ ရဟန္းျဖစ္ရပါမည္။
၅။ ဘုရားျဖစ္လိုေသာ ဆႏၵ ျပင္းျပေနရပါမည္။
၇။ စ်ာန္သမာပတ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စုံရပါမည္။
၈။ ဘုရားဆုကိုလည္းေတာင္းယူျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါ အဂၤါမ်ားႏွင့္ ညီပါက ေဗာဓိသတြာဟု ေခၚဆုိႏိုင္ သတ္မွတ္ႏို္္င္ ပါသည္။ အထက္ပါ အဂၤါမ်ားကုိ နားမလည္ေသာ အိႏၵိယက ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ ေဒါက္တာအမ္ေဘတကာကို၄င္း၊ အ႒ာတထာမ်ားကုိ ေရးသားခဲ့ေသာ ဗုဒၶေဃာသ ကုိ ၄င္း ေဗာဓိသတြာဟု ယူဆကာ ကုိးကြယ္ေနၾကသည္။ အရိုအေသကား ေပးထိုက္ ပါ သည္။ အထက္ပါ အဂၤါမ်ား ရွင္းျပကာ သူတို႕ကို မိမိတို႕ ကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ သုံးသပ္ရန္။ ထိုကဲ့သို႕ ရွင္းျပလိုက္ပါသည္။ ျပီးေတာ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ မဟာယာန လြမ္းေနေသာ ႏိုင္္ငံျဖစ္ပါသည္။ ဒရိုင္းလာမား၏ လြမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ မဟာယာန လြမ္းမိုးေနျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ဗုဒၶဂါယာသုိ႕ ဘုရားဖူးေရာက္ဖူးမ်ား ေတြ႕ဖူးၾကလိမ့္မည္။ ဘုရားပတ ၀န္းက်င္တြင္ ပင္ပန္းစြာ ဒိုင္မင္ထိုးေနၾကည့္ မဟာယာနတိဘက္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေန႕စဥ္ ထိုးေနၾကသည္။
 စင္စစ္အားျဖင့္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာဆိုသည္မွာ မူလဘာသာ ျဖစ္သည္။ မူလဘာသာဆိုသည္မွာ မူရင္းဘာသာ ဗုဒၶ၏ တရားမ်ားကို ေျပာင္းလဲ ထည့္စြက္ျခင္း မရွိလက္ခံက်င့္သုံးေနေသာ ဘာသာကုိ ဗုဒၶဘာသာဟု ေခၚပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္မ်ားကို ေျပာငး္လဲ ျဖဳတ္ပစ္ေသာ ဘာသာကုိ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ ဟုေခၚပါသည္။ မဟာယာန ဘာသာ၀င္မ်ားကေတာ့ ေထရ၀ါဒဗုဒၶ ဘာသာကို ဟိနယာန ေသးငယ္ေသာ ယုတ္နိမ့္ေသာဘာသာဟု ထင္ၾကသည္။ ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့   ေသာ တရားေတာ္မ်ားသည္ အစ၏ေကာင္းျခင္း၊ အလယ္၏ ေကာင္းျခင္း၊ အဆုံး ၏ ေကာင္းျခင္းႏွင့္ျပည့္စုံေနပါသည္။ ျဖည့္စြက္ ရန္လည္း မလုိ။ ႏႈတ္ပယ္ရန္လညး္ မလိုပါ။ ဘုရားပရိနဗၺာန္စံျပီးကတည္းက ဘုရားရွင္၏ တရား ေတာ္မ်ားကုိ မေထရ္ၾကီးမ်ား အစဥ္အဆက္ကုိးကြယ္လာခဲ့ေသာ ဘာသာကို ေထရ၀ါဒ ဟု ေခၚပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္၏ ေဟာေျပာမႈျပီးသည္ႏွင့္ တကာတစ္ေယာက္က ထေလွ်ာက္လိုက္  ေသးသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ခရီးလွည့္လည္ရတာ အေျခအေန ဘယ္လိုလဲ ဟုေမး ေလွ်ာက္သျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္လည္း “ အရမ္းေက်နပ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာကိ  အခုလို စိတ္၀င္ စားၾကတာကုိ ေတြ႕ရေတာ့ ေဖာ္မျပတတ္ေအာင္ ရင္ထဲမွာၾကည္ႏူးမိသည္။ အားလုံးက ေဖာ္ေရြစြာ ျပဳစုၾကသည္။ မြန္ဘိုင္းျမိဳ႕ၾကီးကလည္း အရမး္သာယာ လွပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ စိတ္မဆုိးနဲ႕ ဘူးဆိုရင္ စကားတစ္ခြန္းေျပာခ်င္ပါသည္” ဟုေျပာလိုက္ေသာ အခါ “ ေျပပါ အားမနာပါနဲ႕”ဟု ေျပာတာနဲ႕ ကြ်ႏု္ပ္လည္း ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ျမင္ကြင္းမေကာင္းတာ ျမိဳ႕ရဲ့ အလွကို ဖ်က္ဆီးးေနတာတစ္ခုရွိတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ျမိဳ႕အလယ္ေခါင္မွာ မစင္စြန္႕ေနျခင္း ၊ ေသးေပါက္ေ နျ ခင္း ကေတာ့ အဆုိးဆုံးျမင္္ ကြင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္” ဟုေျပာ လိုက္ေတာ့ တေ၀ါ ေ၀ါရယ္ေမာ ၾကသည္။ အဲ့ဒါေလးေတာ့ သတိထားျပီး ဆင္ျခင္ သင့္ပါသည္ဟု ေျပာခဲ့ပါ သည္။ အမွန္တကယ္ လည္း ျမိဳ႕အလယ္ေခါင္ ေသးေပါက္ေနျခင္း၊ မစင္စြန္႔ေနျခင္းက အရွက္ ကင္းမဲ့ျခင္း ထက္္ ျမိဳ႕၏ အလွကို ဖ်က္ဆီးေနပါသည္။
ဤေဟာေျပာပြဲတြင္ ကြ်ႏု္ပ္ေမးလို္က္သည့္ ေမးခြန္းက “ မူးရင္းနဲ႕ ေကာ္ပီ ဘယ္ဟာ ပိုေကာင္းလဲ” ဟုေမးလိုက္ပါသည္။အားလုံးကမူရင္းကသာ ပိုေကာင္း ေၾကာင္း ေျဖၾကသည္ ။ ေအး…ဒါ ဆို ေထရ၀ါဒသည္ ေသးငယ္ေသာ ဘာသာ သို႕မ ဟုတ္ ယုတ္နိမ့္ေသာ ဘာသာဆိုတာထက္ မူရင္း ဆိုတာကို မေမနဲ႕”ဟုေျပာကာ ကြ်ႏု္ပ္   ေဟာေျပာမႈကို နိဂုံးသတ္လိုက္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment