Tuesday, January 11, 2011

နႏြင္း ဆရာေတာ္ ( ၁၃)က်ြႏု္ပ္၏  သားဖြားဘုန္းဘုန္း ရာထူးရပုံကို ေျပာျပ ျပီး နႏြင္းဆရာေတာ္ ျဖစ္ခဲ့ရပုံအ
ေၾကာင္းေေလးကလည္း  အမွတ္ရေနေသးသမို႔ ေျပာျပခ်င္ေသးသည္။
          ေတာင္ေပၚေဒသ၏ အေအးဒဏ္ကို လက္ေတြ႔၀င္ေရာက္ေနထိုင္ၾကည့္မွ ပိုသိိရ
သည္။ အရုိးထဲကပါ  စိမ့္ေနတယ္ဟူေသာစကားကိုဤေဒသ ေ၇ာက္မွခံ စား နားလည္မိသည္။ ယုန္ေမြးေစာင္ အေကာင္းစား ႏွစ္ထပ္ ျခံဳ ထာသည့္တိုင္ ေတာင္ေပၚရာသီဥတု ၏ အေအးဒဏ္ကိုကို မကာကြယ္ႏိုင္ေပ။ ေျမျပန္႔အညာသား တစ္ေယာက္ အဖို႕ ေမးခ်င္းခိုက္ ေအးသည့္ ညမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရသည္မွာ မလြယ္ေပ။ တစ္ခ်ဳုိ႔ ႔ရက္တြင္ ေရခဲ့ပင္ ခဲ ၍ က်သည့္ ႏွင္းတို႔ ပါ ခဲေနသည္။ ထို ရက္တြင္ အေအးဒဏ္ သည္ အရိုးပါမက ရိုးတြင္း ခ်ဥ္ဆီတိုင္ ေရာက္ေနသည္ဟု ခံစားရသည္္။  ထိုသို႔ေသာ  ရက္မ်ားတြင္ ေစာင္မကယ္ႏိုင္ေပ။ မီးဖို ေဘးသို႔သာေျပးရ၏။ ဒါေတာင္ မီးလႈံလို႔ ေရွ့ကပူေမပယ့္ ေက်ာေတာ့ခ်မ္းေသးေသး၏။
ထိုသို႔  ေအးလြန္းေသာ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ ေရခ်ဳိဖို႔ကား စိတ္ပင္မကူးမိေသာ အရာျဖစ္သည္။ ခႏၵာကိုယ္တြင္ ေခ်းထူး၍ေလးလာသည့္ ၁၅ -ရက္ မွတစ္ခါ ။ တစ္ခါတစ္ရံ တစ္လျပည့္ မွ တစ္ၾကိမ္သာ ေရခ်ဳးိရသည္။ ထိုသို႔ ခ်ိဳးဖို႔ ရာေတာင္
အေတာ္ေလး အားခဲရ၏။ ေခါင္းရိပ္ရမွာ မို႔ မခ်ဳိုးမျဖစ္ ခ်ဳ့ိးရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ ေ၇မခ်ဳိးသည္မွာ က်ြႏု္ပ္သာ မဟုတ္။ နာဂတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္ း က်ြႏု္ပ္လိုပင္ ေ၇မခ်ိုဳးၾကေပ။ သူတို႔ေတာင္ မခ်ဳိးႏို္င္။ကိုယ္ေရ လက္ေရသပ္ၾကသည္ကို သာ အမ်ားဆုံးျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေျခေဆး ေခါင္းေဆး ကိုယ္ေ၇လက္ေရသပ္ျခင္း သည္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားအတြက္ ဘာမွ မျဖစ္ေသာ္လည္း မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေ၇းျပႆနာျဖစ္တတ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို နာဂတိုင္းရင္းသူေလးမ်ား သတိမျပဳမိေခ်။ ေတာင္ယာ မွ ျပန္လာလွ်င္ မစဥ္းစား မဆင္ျခင္ဘဲ ေျခေဆးေခါင္းေဆးျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထို ႔ေၾကာင္ ့နာဂတုိင္းရင္းသူမ်ားတြင္ ရာသီထိန္ျခင္း။ ဓမၼတာမမွန္ျခင္း ေရာဂါမ်ား အျဖစ္မ်ားသည္။
          ေရာဂါျဖစ္လာလွ်င္ ထုံးစံအတိုင္း ကြ်ႏု္ပ္ကပင္ ကုသေပးရ၏။ တကၠသို္လ္တြင္ ႏွစ္လသင္တန္း တက္ခဲ့ရသည့္ တို္ငး္ရင္းေဆး ပညာ၏ အက်ိဳးကို ခံစားရသည္။ တကၠသိုလ္က  သင္ေပးလိုက္သည့္ သင္ခန္းစားထဲတြင္ ဤအခ်က္ပါသည္ကို သတိရလို္္က္၏။  “ရာသီ ဓမၼတာ မမွန္ေသာ မိ္န္းကေလးကို ႏွမ္းပါသည့္ မုန္႔ေက်ြးရမည္” တဲ ့။ သို႔ေသာ္ ခက္သည္က ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ႏွမ္းမစိုက္သည့္ အတြက္ ႏွမ္းရွာရခက္ျခင္းပင္။ ႏွမး္ျဖဴ မုန္႔ ၀ယ္ေက်ြးစ၇ာ ဆိုင္ကမရွိ။ ျျမိဳ့ေပၚတက္၍ ရွာေသာ္လည္း ႏွမ္းစို္က္သည့္ေဒသ မဟုတ္သည့္အတြက္ မုန္႔ကို မေတြ႔ခဲ့ရ။ သို႔ ႏွင့္ ဆက္စဥ္းစားရင္ း” ေဆးတို္က္ စရာ မရွိလွ်င္ ရာသီ ကို သိေအာင္လုပ္ ။ ရာသီ သိလွ်င္ ေဆးရွိသည္ “ ဟူေသာ ပို႔ခ်ခ်က္ကို ရုတ္တရက္ သတိရလိုက္ျပန္၏။ ေအးေသာ ရာသီဥတုေၾကာင္ ့ဟုသာ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။
          ထို႔ေၾကာင္ ့မိမိလက္သုံးေတာ္ ၉၆ -ပါး ေရာဂါေပ်ာက္ေဆး နႏြင္ းကိုပင္ အားကိုး၇ေတာ့၏။ နႏြင္းကို တူးခို္ငး္ျပီး ေရေႏြးေသာက္ခိုင္းၾကည့္လိုက္သည့္။ ၃- ၾကိမ္ေလာက္ ေသာက္သည့္အခါ  အမ်ဳိသမီးေရာဂါေပ်ာက္သြားသည္ဟု သိရသည္။
          က်ြႏု္ပ္လည္ း နႏြင္း၏ အစြမ္းကို တစ္စတစ္စ သိလာရျပီ။ ေနာက္ရြာရွ္ိ အမ်ိုဳးသမီးမ်ားကို နႏြင္းဥ တူး၍ ပါးပါးလွီးကာ အေျခာက္လွမ္းျပီး အမႈန္႔ေထာင္း၍ သိမ္းထားဖို႔ ေျပာရ၏။ ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ ျဖစ္လာသည့္အခါႏွင့္ ဓမၼတာ မလာသည့္ အခါ ေသာက္ေပးရန္ ေဆာင္ေဆးအျဖစ္ ထားဖို႔လည္း မွာထားရ၏။
          က်ြႏု္ပ္ ကိုယ္တိုင္လည္ း  ထိုနႏြင္းေဆးကို ေသာက္ခဲ့ရ၏။ တစ္ခါတစ္ရံ ငွက္ဖ်ားျဖတ္ေဆး ဘာမီတြန္စသည္ ့ ေဆးမ်ား ကုန္သြားလွ်င္ ထိုနႏြင္းကိုပင္ မွီ၀ဲခဲ့ရသည္။ ျပည္မထဲ အလည္ျပန္လာသည့္အခါ “ ေတာင္တန္း အေတြ ႔အၾကံဳမ်ားဘယ္လိုလဲ “ ဟု နီးစပ္ရာ ေတြက ေမးၾကသည့့္ အခါ ထိုေသာအေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာျပရသည္။ က်ြႏု္ပ္ေျပာသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားေထာင္ျပီး သူတို႕က “ ဒါဆို အရွင္ဘုရားက နႏြင္းနဲ ့ကုုတဲ ့နႏြင္း ဆရာေတာ္ေပါ့  “ ဟု ရယ္ရယ္ေမာေမာ နာမည္ေပးၾကသည္။
          တစ္ခါတစ္ရံ ဆရာျဖစ္လုိက္ တစ္ခါတစ္ရံ သားဖြား ဘုန္းဘ ုန္းျဖစ္လို္က္။တစ္ခါ တစ္ရံ နႏြင္းဆရာေတာ္ျဖစ္လုိက္ ႏွင္ ့ဘ၀မ်ိဳးစုံၾကံဳသလိုကျပခဲံ့ရသည္။ ေတာင္တန္း သာသနာျပဳ ရဟန္းဘ၀ကား ထာ၀ရ အမွတ္ရေနမည့္  ဘ၀ေလးတစ္ခု ဟုသာ ဆိုခ်င္ေတာ့သည္။
         
          ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္….(၁၄ )ပါရာကို ဂါထာေျပာင္းတ
                   က်န္သည့္ ေဆးမ်ားကုန္သြား၍
                             လူနာလာေသာအခါ  ေဆးမရွိေတာ့ဟု ေျပာမျဖစ္။
                             ထို အခါ အၾကံထုတ္ရျပန္သည္။ ပထမဖ်ား၍ လာသူ
                             ကို ေမတၱာ ပရိတ္ျဖင့္……..ုိက္ခဲ့ရသည္..

No comments:

Post a Comment