Tuesday, January 11, 2011

အ၀တ္အအစား ဒါနဲျပဳခဲ့ရ ( ဂ )


အတိတ္ဘ၀က ကုသိုလ္ကံ နည္းပါးခဲ့ရသျဖင့္ နာဂေတာင္တန္းေဒသတြင္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႔တဲ့စြာ ေနထိုင္ၾကသည့္ နာဂ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘ၀သည္ ကိုယ္ခ်င္းစာကာ ကူညီသင့္သည္ ဘ၀မ်ားဟု ထင္္မိသည္။ သူတို႔ဘ၀တြင္ တစ္္သက္လု့းံေတာင္ ယာ လုုပ္ ငန္း ကုိ လုပ္ကုိင္ၾကေသာ္လည္း စားရုံႏွင့္သာ ျပီးစီးၾကရသည္။ အပိုအလ်ံမရွိ။ ထိုေဒသမ်ားသုိ႔ သာသနာျပဳသြားရသည္မွာ အလြန္ပင္ ကုသိုိလ္ရသည္ဟု သေဘာၾကမ၊ိ ၀မ္းသာမိသည္။ '' ျပည့္ေနေသာ ေရအိုးကို ျဖည့္ျခင္းထက္ မျပည့္ေသးသည့္ေရအိုးကို ျဖည့္ျခင္းက ပုိ၍ အက်ိဳ းရွိ၏။
ဗ္ိုက္ျပည့့္ေနသူကုိ ေက်ြးေမြးျခင္းထက္ ဆာေလာင္ေနသူကုိ ေက်ြးေမြးရျခင္းက ပုို၍ အက်ိဳးရွိ၏။ ျမတ္၏။ ခ်မ္းသာသူကုိ ေထာက္ပံေပးျခင္းထက္ ဆင္းရဲသူကို ေထာက္ပံေပးျခင္းက ပုိ၍ အက်ိဳးရွိ၏။ အသိပညာ ရွိျပွီး သူကို သာသနာျပဳ အဆုံးအမ ေပးျခင္းထက္ ဗုဒၶဘာသာအသိတစ္စက္မွ မရွိသူမ်ားကို သာသနာျပဳ ဆုံးမေပးျခင္းသည္ ပို၍ျမတ္၏။ ပို၍လိုအပ္၏။ '' ဟူေသာ ဆုိရိုးစကားမ်ား ရွိသည္မဟုတ္ေလာ။ ဤလိုကြက္။ ဟာကြက္ကုိ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ျဖည့္ဆည္းးခြင့္ရသျဖင့္ ၀မ္းသာရျခင္းျဖစ္ပါ၏။
           က်ြႏု္ပ္တို႔ သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ နာဂတိုင္းရင္းသားတုိ႔ႏွင့္္ လက္ပြန္းတတီး ရွိလာရကားသူတို႔ဘ၀။သူတို႔အေျခေနကို ကုိယ္ေတြ႔သိလာခဲံ့ရသည္။ ထိုအထဲတြင္ သိသာ ျမင္သာရိွသည္ကား သူတို႔မွာ အ၀တ္အစားျပည့္စုံမႈ မရွိ။ ျဖစ္သလိုပင္ ေနၾကသည္။ ေန႔စဥ္၀င္ေငြမရွိေသာ သူတို႔သည္ အက်ၤီးေကာင္းတစ္ထည္ ၀ယ္ဖို႔ဆုိသည္မွာ မလြယ္ကူလွ။ အ၀တ္အစားက ေနာက္မွ ၀မ္းေရးးအတြက္အရင္ေျဖရွင္းေနၾကရသည္။ ဆား ဟင္းခ်ိုမႈန္႔တို႔ ျဖည့္တငး္ထားရသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေ၇း ခက္ခဲမႈေၾကာင့္ ကုန္ေစ်ုးႏႈန္းကလည္း အထူးျမင့္မားသည္။ ဆားတစ္ပိႆာ ၁၀၀၀=က ေႏြ မိုး ေဆာင္း ဘယ္အခိိ်န္မွ က်သည္မရွ္ိ။ြမႏၱေလးတြင္ ၁၅၀၀-တန္နာရီတစ္လုံးသည္ ေလရွီးျမိဳံ့တြင္ ၆၀၀၀- ၇၀၀၀ေပးရသည္။ မည္သည့္ ပစၥည္းမဆို သုံးဆေလာက္အပိုေပး၍ ၀ယ္ရသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ အက်ီ္ ္တစ္ထည္ ၀ယ္ဖို႔ အိပ္မက္ မက္္ဖို႔ ဆုိသည္က အေတာ္ပင္္ စဥ္းစားရေသာ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
                က်ြႏု္ပ္သည္ ဤလို္အပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေသာအားျဖင့္ အက်ီၤမ်ားေပးေ၀ႏိုင္ရန္ ၾကံရသည္။ ရႏိုင္သည့္ေနရာကို ရွာေဖြရသည္။ သို႔ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ့ ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဘာ၀နာဌာနမွ ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးတိကၡ (အဂၢမဟာ ပ႑ိတ) ထံသို႔သြားကာ လိုအပ္္ခ်က္ကိုေလ်ာက္ထားသည္။ ဆရာေတာ္က က်ြႏု္ပ္ ေလ်ာက္ထားသည့္အတိုင္း အားလုံ့းပံပိုးေပးလိုက္သည္။ ဤသို႔ေသာ ဆရာေတာ္မ်ိုး ရွိ၍သာ အဆင္ေျပရသည္။ က်ြႏ္ုုပ္၏ ဘုန္းကံ ပါရမီႏွင့္ဆို မျဖစ္နိင္၍ လက္ေလ်ာ့၇မည္သာ ျဖစ္၏။ ဆရာေတာ္ကား က်ြႏု္ပ္ကိုသာ မဟုတ္။ေတာင္တန္းေဒသ သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္အားလုံးကို ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ ဆ၇ာေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
 ဤဆရာေတာ္လိုမ်ုိဳး အပါး ၅၀-ေလာက္ ေပၚထြန္းလာလွ်င္ ေတာင္တန္း ေဒသ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္း မ်ား ဒီထက္ပိုျပီး ေအာင္ျမင္မည္ဟုလည္း ေတြးမိပါသည္။ယခု ဆိုလ်င္ က်ြႏု္ပ္တို႔ ရဲ ့မိခင္ မႏၱေလး တကၠသိုလ္မွ  ဓမၼဓရ အရွင္ကုမာရကလညး္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား အတြက္တတ္္စြမ္းသ၍ ေက်ာင္းမ်ား၊ တီဗီြ၊ ဗီြဒီယို၊ မီးစက္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္မ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းကို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေန ျပီျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ေတာင္တန္း သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္မ်ား အတြက္ ၀မး္ေျမာက္ ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႕ အက်ီ ၤ္မ်ားေ၀ငွ၊ ေပးကမ္းလႈဴဒါန္းျခင္းသည္ မိမိလည္ း ဒါနပါရမီ ျဖည့္ဆီးျပီးျဖစ္သလို စိတ္ခ်မ္းေျမ့မႈလည္းျျဖစ္၇သည္။ သို႔ျဖစ္ရကား မိမိပါ၀င္ လႈဴဒါန္းခဲ့သည့္ အျဖစ္ကေလးကို ေတြး၍ ၀မ္းသာမဆုံးရ်ိေနပါေတာ့သည္။
            ဆက္လက္ရႈစားရန္.............
                          ကဲကဲ....ဒီေရကို ေသာက္ ။လြယ္လြယ္နဲ႔ေမြးေစရမ.ယ္။
                           ဘယ္လိုေသာက္ရမလဲဆိုေတာ့ေရကိုပါးစပ္ထဲ၀င္တာနဲ႔ တန္းမ်ိဳမခ်နဲ႔။
                         ငုံထားျပီး ''''    ဂြတ္ '''''ကနဲ မ်ိဳခ်ရမယ္ ဂြတ္ခနဲ မ်ိုုခ်တာနဲ႔
တျပိုဳနက္ '''  အင့္  '''ကနဲ ညွစ္ရမယ္။ ဂြတ္ခနဲနဲံ ႔ ညွစ္ထုပ္မႈတို႔ဟာ
                                           ထပ္တူ ျဖစ္ရမယ္ေနာ္......ဂြတ္ညွစ္ေမြးနည္းသစ္...


No comments:

Post a Comment