Tuesday, January 11, 2011

ပါရာကို ဂါထာေျပာင္းတိုက္ခဲ့ရသည္ ( ၁၄)ေတာင္တန္းေဒသတြင္ ္ေတြ႔ၾကံဳရသည့္အခက္အခဲတစ္ခုကား ေေဆး၀ါးျပတ္လပ္မႈ ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္မထဲမွ တကာ။ တကာမမ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡတို႔မွလႈဴဒါန္းၾကေသာ္္လည္း လမး္ခရီးအခက္အခဲေၾကာင့္အလြယ္တကူမေရာက္ႏုိင္ေပ။ ျမိဳ႔ေပၚရွိေေဆးဆိုင္မ်ားတြင္၀ယ္ယူရန္မွာလည္းေေစ်းမတန္တဆမ်ားလြန္းရကားခက္ရျပန္၏။
မႏၱေလးေရာက္္တုန္းေရာက္ခိုက္သယ္လာခဲ့ေသာေဆးမ်ားကလည္းတစ္ရြာလုံးလိုလိုပင္ေ၀ရ၊ ေပးရေသာေၾကာင့့္္ ၁-လ ။၂- လဆို မရွိသေလာက္ျဖစ္သြားရသည္။ အထူးသျဖင့္ ငွက္ဖ်ားေပ်ာက္ေဆး။ အကိုုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား ခဏ ခဏျပတ္တတ္သည္။
          က်ြႏု္ပ္ ခရီးရွည္ထြက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရြာသားမ်ားဖ်ားၾက။ နာၾကျဖစ္ၾကလွ်င္ ေဆးမေသာက္ရေပ။ အိပ္ယာထဲတြင္သာ အိပ္ၾကရသည္။ က်ြႏု္ပ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ က်ြႏု္ပ္ျပန္ေရာက္လာလွ်င္ ဖ်ားနားေနသူအားလုံး ေက်ာင္းေခၚလာၾကသည္။ပါလာသည့္ ေဆးမ်ားကို သင့္သလို ေ၀တိုက္ေက်ြးရသည္။
          တစ္ခါတစ္ရံ ပါလာသည့္ ေဆးျပတ္သြားေသာအခါတြင္ လည္းေကာင္း။ေဆးႏွင့္ ေရာဂါမကို္က္ညီေသာအခါတြင္ လည္းေကာင္း။ ပါရာစီတေမာ့ ႏွင့္ဘာမီတြန္ကို တိုက္ရ၏။
ပါရာစီတေမာ့ ႏွင့္ဘာမီတြန္ကို ေတာ ့အဓိကေဆးအေနျဖင့္ ၅-လ ။၅-လစာ၀ယ္ထားရသည္။ ထိုေဆးႏွစ္မ်ဳိးကေတာ့ျပတ္သည္သိပ္မရွိ။က်န္သည့္ေဆးမ်ား ကုန္သြား၍လူနာလာေသာအခါေဆးမရွိေတာ့ဟု  ေေျပာမျဖစ္။ ထိုအခါအၾကံထုတ္ရျပန္သည္။ ပထမဖ်ား၍ လာသူကို သမၺဳေဒၶဂါထာျဖင့္ ပါရာစီတေမာ့ ေဆးကို ရြတ္ဖတ္၍ ေဆးတုိက္ျပီး ဒုတိယလူကိို” ဇယစေကၠာ ဇယေႏၱာ ေယာ “ စေသာ ဂါထာ ရြတ္ဖတ္ကာ ယင္းပါရာစီတေမာ့့ေဆးကိုပင္ ေ႔ပးရသည္။ ေဆးတိုက္တိုင္းလည္း ဂါထာရြတ္ဖတ္၍ တိုက္ေပးရသည္။ လူနာေတြမ်ားသည့္ အခါ နားၾကားမရိုးေအာင္ ဂါထာကို အမ်ဳိးမ်ိဳး ေျပာင္း၍ ရြတ္ေပးရ၏။ “ အနိစၥာ ၀တ သခၤါရာ “ စသည့္ ဂါထာမ်ား ေမတၱာသုတ္ ပရိတ္ ပါမက်န္ ရသမွ်ဂါထာ အကုန္ အသုံးျပဳရ၏။ လူနာေရာ က်ြႏု္ပ္ပါ ဘုရား ေရွ့မ်က္ႏွာမူျပီး အသံက်ယ္က်ယ္ ႏွင့္ ရြတ္ေပးရသည့္အခါေတြလည္း မနည္း.။
          စိတ္၏ ယုံၾကည္မႈ စြမး္အားဟုပင္ ဆိုရမည္လား မသိ။ တရားသံကို ၾကားရသည့္အခါ လူနာစိတ္ခ်မ္းသာ ၾကည္ႏူးရသည္က တစ္ေၾကာင္း။ ျျမတ္ဗုဒၶ၏ ဂါထာမ်ား၏ အစြမ္းကလည္း တစ္သီ။ က်ြႏု္ပ္အေပၚ ယုံၾကည္သည္ကလည္း တစ္တန္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာႏွင့္ ေဆး သင့္ေအာင္ေမပးႏိုင္ခဲ့ေပေသာ္ျငား ပါရာဂါထာေျပာင္းတုိက္ရင္း အေတာ္တန္ဖ်ားနာမ်ားကို ကုသေပးခဲ့ရာ ေပ်ာက္ကင္းခဲ့သည္ကို ၾကဳံရသည္။
          ေတာင္တန္းသာသနျပဳရဟန္းဘ၀ကားဤသို႔ပင္ပါရာကိုဂါထာေျပာင္းတိုက္ခဲ့ရည့္ အခါမ်ားလည္းအမွန္တကယ္ပင္ ရွိခဲ့ပါသည္။
          ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္……..ေနာက္ဘ၀ ဘုန္းၾကီးျဖစ္မွာလား..

No comments:

Post a Comment