Tuesday, January 11, 2011

ဗြီဒီျပ၍ စည္းရုံးခဲ့ရ ( ၇)


နယ္ေျမသစ္တြင္ သာသနာျပဳေသာ ရဟန္းတစ္ပါးအဖုိ႔ ဦးစြာ ေဒသခံလူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကိုးစားမႈကို ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။ယုံၾကည့္ကိုးစားမႈကို မရပါက ေရွ့ဆက္ဘာမွ လုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ယုံၾကည္မႈရရန္ နညး္အမ်ဳးိမ်ိဳးျဖင့္ ၾကိုးစားရ၏။ တစ္ဖက္တည္း
ၾကိုးစား၇ပါက ဓမၼစစ္ျဖင့္ အခ်ိန္ယူကာ ၾကုိးစားလွ်င္ ယုံၾကည္မႈရရွိႏိုင္ပါ၏။ အေျခအေနကား ဤသို႔မဟုတ္။ ေတာင္တန္း ေဒသတြင္ ခရစ္ယာန္္တို႔ႏွင္္   ့္အျပိဳင္ၾကိုးစားရသည္။ ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ လူအင္အား ေငြအင္အား ကုိလည္း က်ြႏု္ပ္တို႕ ရဟန္းေတာ္မ်ားက မည္သို႔မွ်မယွဥ္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ရသည့္ ၂ -ႏွစ္အတြင္းမွာ ပင္ ယုံၾကည္မႈရရန္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာသုိ႔၀င္ေ၇ာက္လာေစရန္ သူတို႔စိတ္၀င္စားသည့္ နည္းလမ္း ျဖင့္  ၾကိုးစားရသည္။
ယငး္ကား ဗီဒီယိုျပသေပး၍ းစည္းရုံးရျခင္းျဖစ္သည္။ ဗီြဒီၾကည့္ျခင္း။ ျပသျခင္းသည္ ရဟန္းတို႔ႏွင့္ မအပ္စပ္ဟု မစြပ္စြဲသင့္ေပ။ေလာကတၳစရိယ ကို က်င့္ရာတြင္ အတၱတၳစရိယကုိ တစ္ခါတစ္ရံ ေခ်ဖ်က္ လိုက္ရတတ္သည္။ လူအမ်ား ေကာင္းလာမည္ဆိုပါက မိမိကိုယ္ကို အာပတ္သင့္ခံ၍ ျပဳလုပ္ေပးရမည္သာတည္း။ က်ြႏု္ပ္တို႔ သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ၀ိနည္းကို နားလည္သည့္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယုံၾကည့္မႈ အျမန္ရရန္ ဗီြဒီယုိျဖင့္ စည္းရုံးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ျပည္ ေအာက္၇ြာမ်ားတြင္ တီဗီြ။ ဗီြဒီယိုသည္ မထူးဆန္းလွေသာ္လညး္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးမႈနည္းပါးေသာေတာင္တန္းေဒသတြင္ဗီြဒီယုိသည္အထူးအဆန္းသဖြယ္ျဖစ္သည္။ယခုလည္း ေရာ္ပါးမီရြာသူ ရြာသားမ်ားသည္က်ြနု္ပ္ဖန္တီးမႈျဖင့္ဗီြဒီယုိကိုၾကည့္ၾဲကရသည္။ တခ်ုိံ့ုဆုိလွ်ငိ္ ျမင္ေတာင္မျမင္ဖူးသျဖင့္ ကိုင္ၾကည့္ၾကသည္။ ယခင္က အစိုးရ ဌာနမ်ားမွ ေထာင္ပ့ံေသာ္လညး္ သယ္ယူ၇န္ခက္ခဲျခင္း စေသာအေၾကာင္းတုိ့ေၾကာင့္ ရြြာသို႔မေရာက္ ခဲ့ေပ။ က်ြနု္ပ္ ေ၇ာက္ျပီးသိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ေလွရွီးျမိဳ့ ၌ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ နာဂရိုးရာပဲြ ေေတာ္ႏွင့္ၾကံဳၾကိက္သည္။ေေလရွီးျမိဳ့တြင္ သီတင္းသုံးတင္းသုံးၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားက  ဦးစားေပးစနစ္ျဖင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းမႈဴးထံမွ ဗီြဒီယုိ ကို အလႈဴခံေပးၾကသည္။ က်ြႏု္ပ္ကို ဦးစားေပးရသည့္အေၾကာင္းမွာ ေရာ္ပါးမီရြာသုိ႔ ပထမဦးဆုံးသာသနာျပဳအျဖစ္ျဖင့္ ေနထိုင္းရင္း ၂၀၀၉-ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းမွာ ေဆာင္လုပ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
          ဗီြဒီယုိျပသ၍စည္းရုံးသျဖင့္ေအာင္ျမင္ပါသည္။ နာဂတုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္္ဗီြဒီ ယုိကုိႏွစ္သက ္္္္္္ၾက၏.။ ၄င္းတို႔ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသုိ႔လာေစရန္၊ဘုန္းၾကိးႏွင့့္ရင္းႏွီးအက်ြမ္း ၀င္၍ဗုဒၶဘာ သာအေၾကာင္းသိၾကေစရန္လြယ္ကူေသာစနစ္ကားလူ့အၾကိုက္္ျဖစ္သည့္တီဗီီြ၊ဗီြဒီယုိျပသေပးျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ တီဗီဗီြဒီယိုျပသ ေပးနုိင္သျဖ င့္ခရစ္ယာန္္ ဓမၼဆ၇ာမ်ားၾကားျမစ္သည့္ၾကားမွာပင္ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသုိ႔လာၾကသည္။ မလာပဲမေနနိုင္ၾကေပ။တီဗီြ ဗြွီဒီယို ျပသေပးသျဖင့္ ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္လာျခင္းသည္ သာသနာျပဳရာတြင္ ပထမဆုံးေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုရမည္ပင္ ျဖစ္သည္။
တီဗီြ ဗီြဒီယုိ ျပသေပးျခင္းျဖင့္ .......
          ၁။ သူတို႔ႏွင့္ ခင္မင္ရင္းနီးမႈ ရရွိလာျခင္း
          ၂ ။ေက်ာင္းေရာက္လွ်င္စိတ္ပါသည့္ျဖစ္ေစမပါသည္ျဖစ္ေစ ဘုရား၇ွိခိုး ၀တ္ခ်ရျခင္း
          ၃။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ လႈဴဒါန္းလာျခင္ း
          ၄။ဆြမ္းဆံလႈူဒါန္းမႈပိုပိုလာျခင္း
          ၅။ ုဘုန္းၾကီးးေက်ာင္းတြင္ လူ ပိုမိုဆီကားလာျခင္း
         ၆။ ထင္းေခြခိုင္းရ ပိုလြယ္လာျခင္း
          ၇။ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း ေျပာခြင့္ သင္ၾကားခြင့္ ရရ်ိလာခဲ့ပါသည္။
           နာဂတိုင္းရင္းသားတုိ႔သည္ ဇာတ္ၾကမ္းကားမ်ားကို ပိုမိုအၾကိုက္မ်ားၾကသည္။ ဇာတ္ကားငွါးရင္ ေလရွးီုျမိဳံသုိ႔အေ၇ာက္သြားရ၏။ဇာတ္ကား တစ္ကားကို ၅၀၀ ေပး၍ငွါးရသည္ ။တစ္ပတ္ ကို ၂၅၀၀ အိပ္စိုက္ ၍ ျပသေပးခဲ့၇၏။ က်ြႏု္ပ္ျမိဳ့တက္ျပီ ဆိုလွ်င္ အၾကာၾကီးေနမွာကို မလုိလားၾကေပ။က်ြန္ပ္ကို သံေယာဇဥ္ရွိလွ၍ မဟုတ္။ ဗီြဒီယိုမၾကည့္ရမွာ စိုးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဇာတ္ကားငါွးလာဖို႔အတြက္လည္း '''ဘုန္းၾကီး ဇာတ္ၾကမး္ကားဆုိ ၾကမ္းေလ ရန္းေလ ၾကိက္ေလပဲ။ ဖြင့္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ကားလုံးအစ အဆုံးထိုးၾကိတ္တဲ ့ကားကို ငါွးခဲ့ပါ'' ဟု အမွာေတာ္ပါးၾက၏။
        ဗီြဒီယို ျပသေနစဥ္ ဖိုက္တင္ခန္းေ၇ာက္ က '' ခ်ၾကေဟ ေျပာလွ်င္ '' ေဟ့ စကားမေျပာ  ၾကနဲ ံံ့့။ ဟို အထဲက မင္းသားက စိတ္တိုလာရင္ အျပင္ ထြက္ျပီး မင္းတို ႔ကိုပါ ထိုးလိမ့္မယ္ဟု ေျပာလို္က္မွ အားလုံးျငိမ္သြားၾက၏။ တကယ္ပဲ ၇ိုးသားသည့္ အမိေျမမွ တို္ငး္၇င္းသားမ်ားပါတကား။
            ဆက္လက္ရႈစားရန္........
                               ဤဆရာေတာ္မ်ဳးိ အပါး၅၀ -ေလာက္
                        ေပၚထြန္းလာလွ်င္ ေတာင္တန္းေဒသ သာသနာျပဳ
                      လုပ္ငန္းမ်ား ဒီထက္ ပိုျပီး ေအာင္ျမင္မည္ဟုလည္းေတြးမိ......အ၀တ္စား ဒါန ျပဳခဲ့ရ...စသည့္...


No comments:

Post a Comment