Saturday, March 5, 2011

ေတြ႕ရၾကံဳရ ခရီးသြားဘ၀ အမွ အဆက္္

  မြန္ဘိုင္းျမိဳ႕ ကြန္ဖရင့့္ တက္္ေရာက္ခဲ့
          အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အလြန္က်ယ္၏။ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ သြားလာရ ၊ လွည့္လည္ရသည္မွာ တစ္ညအိပ္၊ ႏွစ္ညအိပ္ သြားေနရသည္။ ႏိုင္ငံၾကးီ သည့္အ ေလွ်ာက္ ဘာသာကုိးကြယ္မႈမွာလည္း အေတာ္မ်ားလြန္းသည္။ ဘုရား ရွင္လက္ ထက္ကတည္းက ဘာသာေပါင္းစုံ ကုိးကြယ္ၾကသည္။ ယေန႕အထိပင္ ဘာသာ ေပါင္းစုံ ကုိးကြယ္ေနၾကသည္။ ထူးထူးျခားျခား ေမ်ာက္ဘုရားက ေတြခဲ့ရ ေသးသည္။ ေမ်ာက္ကို ကယ္တယ္ရွင္အျဖစ္ သတ္မွတ္္ကာ ကုိးကြယ္ၾကသည္။ ထုိ႕ အျပင္ ဂမ္ပသီ ကုိးကြယ္မႈကိုလည္းေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ ခရီးသြားေနသည့္ေနရာ အေတာ္မ်ား မ်ား ကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာမ်ားသာေနသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။
ဟိုက္သရာဘတ္၊ နန္ဒက္၊ ပုေဏး ၊ပုဏ ဘက္သို႕ (HIATHARABAD , Nanded, PURNA, PUNE) လွည့္လည္ျပီး မြန္ဘိုင္္း ေခၚ ဘုမ္ေဘသုိ႕ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ မြန္ဘိုင္းျမိဳ႕သည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ထက္ပင္ ၾကီးသည္။ အရမ္းလူဦးေရ စည္ကားလွသည္။ လူဦးေရထူထပ္သည္။ ဘာသာေရးကုိ သူ႕ဘာသာ ကုိုယ့္ဘာသာ အျပိဳင္လုပ္ၾကသည္။ မြန္ဘိုင္းျမိဳ႕တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္ သူ မိသားစုမွာ စာရင္းအရ မိသားစု ၃၀၀- ရိွသည္ဟု သိရသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ရဟန္းသံဃာမွာ ၃၀-ပါးသာရွိသည္။ လႈဴဒါန္းဖို႕ မလြယ္ေပ။ ရွိေနသည့္ သံဃာမ်ား ကလညး္ ေခတ္ပညာ မ်ားသာ သင္ယူေနၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကုိ ေထရ၀ါဒႏွင့္ မဟာယာပင္ ကြဲျပားစြာ နားမလည္ၾက။ သို႕ေသာ္လည္း တကာ တကာမမ်ားမွာ တာ၀န္ေက်ပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္ေရာက္သည္ႏွင့္  မြန္ဘုိင္းသံဃာမ်ား စုေပါင္းကာ ေဟာေျပာပြဲ လုပ္ၾကသည္။ ေဒါက္တာအမ္ေဘ တကာကို အေၾကာင္းျပဳကာ လုပ္ၾကပါ သည္။ ေဒါက္တာအမ္ေဘတကာသည္ အိႏၵိယ ဗုဒၶဘာသာကြယ္ေပ်ာက္ျပီးေနာက္္ ဒုတိယ အၾကိမ္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ျပန္လည္ တည္ေထာင္ သူျဖစ္ပါသည္။ ေဒါက္တာ အမ္ေဘတကာကိုပဲ အိႏၵိယက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အားလုံးက ေဗာဓိ သတြာအျဖစ္ ကုိး ကြယ္ၾကျပန္သည္။ အမွန္တကယ္ ကိုးကြယ္မည္ဆုိလည္း ကုိးကြယ္ သင့္ပါသည္။ သူ၏ ေဟာေျပာမႈေၾကာင့္သာ ယခုကဲ့သို႕ ဗုဒၶဘာသာကုိနားလည္ကာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္လာရသည္ေလ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေဒါက္တာ အမ္ေဘတကာကို ဘုရားကဲ့သုိ႕ ကုိးကြယ္ ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကပင္ ရွိခိုး ကန္ေတာ့မႈ ျပဳုေန ၾကသည္။
အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ လူသားကုိ ရွိခိုးခြင့္မရွိပါ။ လူသားမ်ား ေစာင့္ထိန္းသည့္ သီလမွာ ၅ -ပါးသီလ၊ ၈-ပါးသီလ ၊ အလြန္ဆုံး ေစာင့္ ထိန္းပါမွ ၁၀-ပါးသီလ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ၂၂၇- ၀ိနည္းကုိ ထိန္းထားရ သည္။ ထိုအေၾကာင္းပင္ မသိေတာ့ လူပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ အမ္ေဘတကာကိုပင္္ ရွိခိုးေနၾကသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္က ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေအာက္ပါ အတို္င္းရွင္းျပခဲ့ပါသည္။
(၂၀- ၂- ၂၀၁၁) ရက္ေန႕ ညေန ၁-နာရီမွ စတင္ျပီး က်င္းပသည္။ ပြဲေနရာက အေသာကရွင္ဘုရင္ လက္ထက္က ရဟန္းေတာ္မ်ား တရားအားထုပ္ခဲ့သည့္ လိုင္ဂူအနီး မြန္ဘိုင္းျမိဳ႕ရဲ့ ေျမာက္ဖ်ားဘက္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားပါမက အျခား ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴ၊ မူစလင္၊ စသည့္ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားပါ လာေရာက္ နားေထာင္ၾကသည္။ အိႏၵိယ ရဟန္းေတာ္မ်ားကေတာ့ ထုံးစံအတိုင္း ေဒါက္တာ အမ္ေဘတကာက ဘယ္လိုေဟာပုံ ၊ဘယ္လုိေဟာခဲ့တယ္စသည္မ်ားကို ဘုရား၏ တရားထက္ ေဒါက္တာအမ္ေဘတကာက ေဟာသည္ပဲ ေျပာကာ ေဟာေျပာသြား ၾကသည္။
ကြ်ႏု္ပ္အလွည့္ေရာက္လာပါသည္။ နိုင္ငံျခားသာဆိုလို႕လည္း ကြ်ႏု္ပ္တပါးသာ ရွိပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင္းလည္း ကြ်ႏု္ပ္က အထူးပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ အသားမဲတဲ ့ လူမ်ားၾကား ကြ်ႏု္ပ္က ထင္ေပၚသလိုျဖစ္ေနပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္အလွည့္က်ေတာ့ ပထမဆုံး ကြ်ႏု္ပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံပုံ တရားေဟာျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ေဆြးေႏြးျခင္းသေဘာ ေဟာမည့္ အေၾကာင့္ ေျပာကာ စကားပလႅင္တည္လိုက္ပါသည္။ တရားနာပရိတ္ သတ္ ကလည္း ကြ်ႏု္ပ္ေျပာသည္ကုိ အရမ္းသေဘာက်ကာ လက္ခုပ္ တီးၾကသည္။ သို႕ျဖင့္ ေမးခြန္း တစ္ခုေမးလိုက္ပါသည္။
“ ဘာ့ေၾကာင့္ ေလာကမွာ ဘာသာတရားေတြ ေပၚေပါက္လာရတာလဲ”ဟု ေမးျခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ တရားပြဲကိုု စတင္လိုက္ပါသည္။ မည္သူမွ် မေျဖၾက။ နားသာ ေထာင္ေနၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္ကပင္ အေျဖေပးလိုက္ပါသည္။ ေၾကာက္ျခင္း ဟူေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ဘာသာတရားအသီးသီး ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ဒါနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ျမတ္ဗုဒၶက “ ဗဟုံ ေ၀ သရဏံ ယႏၱိ ပဗၺတာနိ ၀နာနိစ” စသျဖင့္ ပါဠိ စကားေလး ထည့္ကာ ရွင္းျပလိုက္သည္။ လူသားေတြ ကုိးကြယ္ေနၾကသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ မူစလင္၊ ဟိႏၵဴ စသည့္ ဘာသာမ်ားကား လူသားတုိ႕က ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္မည္ ဆိုးေသာေၾကာင့့္ကုိးကြယ္ေနၾကပါသည္။ မေၾကာက္ရင္ ကိုးကြယ္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ဤကား လူ႕ေလာကမွာ ဘာသာတရားမ်ားေပၚေပါက္လာပုံ အက်ဥ္း ေဟာေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူတို႕ကို ဘာ့ေၾကာင့္ ဘာသာတရားေတြ ေပၚေပါက္လာတာလဲ ေမးၾကည့္ေတာ့ ဟိႏၵဴ တကာၾကီးတစ္ေယာက္က “ ဟုတ္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ က ဒီဘုရားေတြကုိ ေၾကာက္လို႕ ကိုးကြယ္ေနၾကတာ၊ အားကုိးစရာ မရွိလို႕ အားကိုးျပီး ကုိးကြယ္ေနၾကတာ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အရွင္တို႕ ေဂါတမေဟာတာ မွန္ပါတယ္” ဟု ေထာက္ခံေပးပါသည္။
ေနာက္ေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္က ဘာေမးခ်င္လဲ ဘာသာေရးနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္စြမ္းသေလာက္ ေျဖေပးပါမည္ဟု ေမးခြန္းတစ္ခု ထပ္ေပးလိုက္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ ဟိႏၵဴတကာပါပဲ။ သူကေတာ့ ဟိႏၵဴေခါင္းေဆာင္ပါ။ ေနာက္မွ သိရသည္ရတာပါ။ သူက ဘာေမးလဲဆုိေတာ့ “ ငါ စင္ၾကယ္သန္႕ရွင္းေသာ ဗုဒၶဘာ သာျဖစ္ခ်င္တယ္။ ငါက အခု မွ ငါ့ရဲ့စိတ္ထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာေျပာင္္းထားတာ။ ဒါေပမဲ ့ ဒီမွာရွိတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြက ဆိုင္ကယ္တစ္စၤီးနဲ႕ ဟိုသြား ဒီသြား အအိပ္နဲ႕ အစားပဲ လုပ္ေနတာ၊ ငါမၾကိဳက္ဘူး။ ဗုဒၶဘာသာက အဲ့လိုဆို မေကာင္းဘူး။ သူတို႕ အဲ့လို လုပ္ေနရင္ ငါက ျဖဴစင္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ပါ့မလား ရွင္းျပေပးပါ” ဟု ေျပာလာ၏။
ဒီေမးခြန္းအတြက္ လြယ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ရဟန္း ေတြကုိ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။  ဗုဒၶ၏ တရားေတြ၊ ဗုဒၶလမ္းညႊန္ခဲ့တဲ့ နည္းလမး္ ေလးေတြကသာ ဗုဒၶဘာသာလို႕ ေခၚတာပါ။ ရဟန္းေတြ ကိုရင္ေတြ ေကာင္းတာ လုပ္တာ မေကာင္းတာလုပ္တာ လိုက္ေ၀ဖန္ေနတာ ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒါ ေ၀ဖန္ေရးသမားသက္သက္ပါ။ ရဟန္းေတြဆုိတာလည္း ဗုဒၶဘာ သာ၀င္ ဗုဒၶဘာ သာေခါင္းေဆာင္ေတြပါပဲ။ အဓိကေတာ့ ျဖဴစင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ခ်င္ရင္ ကုိယ့္ ကိုယ္ ကုိ ျဖဴစင္ေအာင္ေန၊ အျပစ္ကင္းတဲ့ အလုပ္ကိုလုပ္၊ ဗုဒၶရဲ့တရားေတြကုိ က်င့္ၾက ည့္လိုက္။ ၾကိဳက္တယ္္ ၊မွန္တယ္ထင္ရင္ က်င့္ၾကံၾကိဳးကုတ္ အားထုတ္ပါ။ ျပီးမွ အမွန္ တရားကုိသာ ေဟာလို႕ ေက်းဇူးတင္ေသာအားျဖင့္ အရိုအေသ ေပးခ်င္ေပးေပါ့။ မေပးလည္း ဒို႕ ဗုဒၶကေတာ့ မင္းတို႕ကို ဘာျဖစ္ပါေစ။ ညာျဖစ္ပါေစ လို႕ မင္းတို႕ကုိးကြယ္ေနတဲ ့ဘုရားေတြလို ၾကိမ္းဆံဲမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲ့ဒါ ဗုဒၶပဲ။ ဗုဒၶ၀ါဒပဲ။ ေလာ ကမွာ ဆိုးသည္ ေကာင္းသည္ဆိုသည္မွာ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈပါပဲ။ အျခား ဘယ္သူမွ မိမိရဲ့ ဖန္တီးရွင္မဟုတ္ပါ။ မိမိသာလွ်င္ မိမိ၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးကုိ ဖန္တီးရွင္ျဖစ္္ပါသည္။ မိမိသာလွ်င္ မိမိရဲ့ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ မိမိမေကာင္း မႈျပဳမိတာကို  ဘုရားသြားျပီး တာ၀န္ယူခိုင္းတာလည္း သဘာ၀မက်ပါဘူး။ ကိုယ့္ ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ မေကာင္းမႈကို သူမ်ားကို ေခ်ာက္တြန္းတာ မေကာင္းသလို ဘုရား သြားျပီး အျပစ္ပုံခ်တာလည္း လူမဆန္တဲ့ အက်င့္ပါပဲ။  ကုိယ့္ရဲ့ မေကာင္းမႈကို ဘုရား သြားျပီး တာ၀န္္ယူခိုင္းတာလည္း မွန္ကန္တဲ ့့စိတ္ဓာတ္မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါ့ေၾကာင့္ ျဖဴစင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဗုေဒၶါ သရဏံ အညံ နတၳိ ဆိုကာ အျခားေဂါ့သြားျပီး အာမင္ သြားလုပ္ေနရင္ သရဏဂုံပ်က္ပါသည္။ ျဖဴစင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာလည္းမဟုတ္ပါ။  သတိ ထားသင့္္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ တရားနာပရိတ္ကုိ ေနာက္ေမးခြန္းတစ္ခု ထပ္ေမးလိုက္ ပါသည္။ သူတို႕ က ေဒါက္တာအမ္ေဘတကာကို ေဗာဓိသတြာ ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ပြဲမတက္ခင္ကတည္းက ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္သူငယ္္ခ်င္းမ်ား အိႏၵိယနိုင္ငံသား ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္္ အျပင္မွာ ကတည္းက ျငင္းခဲ့ရေသးသည္။ ပြဲမစခင္ ဒီအေၾကာင္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ငါ့ကုိ ေျပာခြင့္  ေပးမလားဟု သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ ခြင့္ေတာင္းၾကည့္္ေတာ့ ရပါတယ္ ေျပပါသည္။ သဘာ၀ယုတၱိရိွဖို႕ေတာ့ လိုလိမ့္မည္ဟု သူတို႕ကပင္ ကြ်ႏု္ပ္ကုိ္ ဟန္႕တားေသးသည္။ သူတို႕ကုိယ္တိုင္လည္း ေဗာဓိသတြာ ဘုရားျဖစ္လာမည့္ ပုဂၢဳိလ္၏အဂၤါမ်ားကို နားမ လည္ၾက။
 အလ်ဥ္းသင့္၍ ေဗာဓိသတြာ၏ အဂၤါမ်ားကုိ ေဖာ္ျပလို္က္ပါသည္္။ ေဗာဓိသတြာ ဘုရားျဖစ္မည့္ ပုဂၢဳိလ္သည္-------
၁။ ေယာက်္ားစင္စစ္ ျဖစ္ရမည္၊
၂။ သက္ရွိဘုရားရွင္ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေတြ႕ရမည္၊
၃။ လူသားစင္စစ္ျဖစ္ရပါမည္။
၄။ ရေသ့ ရဟန္းျဖစ္ရပါမည္။
၅။ ဘုရားျဖစ္လိုေသာ ဆႏၵ ျပင္းျပေနရပါမည္။
၇။ စ်ာန္သမာပတ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စုံရပါမည္။
၈။ ဘုရားဆုကိုလည္းေတာင္းယူျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါ အဂၤါမ်ားႏွင့္ ညီပါက ေဗာဓိသတြာဟု ေခၚဆုိႏိုင္ သတ္မွတ္ႏို္္င္ ပါသည္။ အထက္ပါ အဂၤါမ်ားကုိ နားမလည္ေသာ အိႏၵိယက ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ ေဒါက္တာအမ္ေဘတကာကို၄င္း၊ အ႒ာတထာမ်ားကုိ ေရးသားခဲ့ေသာ ဗုဒၶေဃာသ ကုိ ၄င္း ေဗာဓိသတြာဟု ယူဆကာ ကုိးကြယ္ေနၾကသည္။ အရိုအေသကား ေပးထိုက္ ပါ သည္။ အထက္ပါ အဂၤါမ်ား ရွင္းျပကာ သူတို႕ကို မိမိတို႕ ကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ သုံးသပ္ရန္။ ထိုကဲ့သို႕ ရွင္းျပလိုက္ပါသည္။ ျပီးေတာ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ မဟာယာန လြမ္းေနေသာ ႏိုင္္ငံျဖစ္ပါသည္။ ဒရိုင္းလာမား၏ လြမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ မဟာယာန လြမ္းမိုးေနျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ဗုဒၶဂါယာသုိ႕ ဘုရားဖူးေရာက္ဖူးမ်ား ေတြ႕ဖူးၾကလိမ့္မည္။ ဘုရားပတ ၀န္းက်င္တြင္ ပင္ပန္းစြာ ဒိုင္မင္ထိုးေနၾကည့္ မဟာယာနတိဘက္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေန႕စဥ္ ထိုးေနၾကသည္။
 စင္စစ္အားျဖင့္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာဆိုသည္မွာ မူလဘာသာ ျဖစ္သည္။ မူလဘာသာဆိုသည္မွာ မူရင္းဘာသာ ဗုဒၶ၏ တရားမ်ားကို ေျပာင္းလဲ ထည့္စြက္ျခင္း မရွိလက္ခံက်င့္သုံးေနေသာ ဘာသာကုိ ဗုဒၶဘာသာဟု ေခၚပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္မ်ားကို ေျပာငး္လဲ ျဖဳတ္ပစ္ေသာ ဘာသာကုိ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ ဟုေခၚပါသည္။ မဟာယာန ဘာသာ၀င္မ်ားကေတာ့ ေထရ၀ါဒဗုဒၶ ဘာသာကို ဟိနယာန ေသးငယ္ေသာ ယုတ္နိမ့္ေသာဘာသာဟု ထင္ၾကသည္။ ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့   ေသာ တရားေတာ္မ်ားသည္ အစ၏ေကာင္းျခင္း၊ အလယ္၏ ေကာင္းျခင္း၊ အဆုံး ၏ ေကာင္းျခင္းႏွင့္ျပည့္စုံေနပါသည္။ ျဖည့္စြက္ ရန္လည္း မလုိ။ ႏႈတ္ပယ္ရန္လညး္ မလိုပါ။ ဘုရားပရိနဗၺာန္စံျပီးကတည္းက ဘုရားရွင္၏ တရား ေတာ္မ်ားကုိ မေထရ္ၾကီးမ်ား အစဥ္အဆက္ကုိးကြယ္လာခဲ့ေသာ ဘာသာကို ေထရ၀ါဒ ဟု ေခၚပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္၏ ေဟာေျပာမႈျပီးသည္ႏွင့္ တကာတစ္ေယာက္က ထေလွ်ာက္လိုက္  ေသးသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ခရီးလွည့္လည္ရတာ အေျခအေန ဘယ္လိုလဲ ဟုေမး ေလွ်ာက္သျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္လည္း “ အရမ္းေက်နပ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာကိ  အခုလို စိတ္၀င္ စားၾကတာကုိ ေတြ႕ရေတာ့ ေဖာ္မျပတတ္ေအာင္ ရင္ထဲမွာၾကည္ႏူးမိသည္။ အားလုံးက ေဖာ္ေရြစြာ ျပဳစုၾကသည္။ မြန္ဘိုင္းျမိဳ႕ၾကီးကလည္း အရမး္သာယာ လွပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ စိတ္မဆုိးနဲ႕ ဘူးဆိုရင္ စကားတစ္ခြန္းေျပာခ်င္ပါသည္” ဟုေျပာလိုက္ေသာ အခါ “ ေျပပါ အားမနာပါနဲ႕”ဟု ေျပာတာနဲ႕ ကြ်ႏု္ပ္လည္း ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ျမင္ကြင္းမေကာင္းတာ ျမိဳ႕ရဲ့ အလွကို ဖ်က္ဆီးးေနတာတစ္ခုရွိတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ျမိဳ႕အလယ္ေခါင္မွာ မစင္စြန္႕ေနျခင္း ၊ ေသးေပါက္ေ နျ ခင္း ကေတာ့ အဆုိးဆုံးျမင္္ ကြင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္” ဟုေျပာ လိုက္ေတာ့ တေ၀ါ ေ၀ါရယ္ေမာ ၾကသည္။ အဲ့ဒါေလးေတာ့ သတိထားျပီး ဆင္ျခင္ သင့္ပါသည္ဟု ေျပာခဲ့ပါ သည္။ အမွန္တကယ္ လည္း ျမိဳ႕အလယ္ေခါင္ ေသးေပါက္ေနျခင္း၊ မစင္စြန္႔ေနျခင္းက အရွက္ ကင္းမဲ့ျခင္း ထက္္ ျမိဳ႕၏ အလွကို ဖ်က္ဆီးေနပါသည္။
ဤေဟာေျပာပြဲတြင္ ကြ်ႏု္ပ္ေမးလို္က္သည့္ ေမးခြန္းက “ မူးရင္းနဲ႕ ေကာ္ပီ ဘယ္ဟာ ပိုေကာင္းလဲ” ဟုေမးလိုက္ပါသည္။အားလုံးကမူရင္းကသာ ပိုေကာင္း ေၾကာင္း ေျဖၾကသည္ ။ ေအး…ဒါ ဆို ေထရ၀ါဒသည္ ေသးငယ္ေသာ ဘာသာ သို႕မ ဟုတ္ ယုတ္နိမ့္ေသာ ဘာသာဆိုတာထက္ မူရင္း ဆိုတာကို မေမနဲ႕”ဟုေျပာကာ ကြ်ႏု္ပ္   ေဟာေျပာမႈကို နိဂုံးသတ္လိုက္ပါသည္။

ုျဖဴျဖဴလို စိတ္ဓာတ္ေမြးပါ


ျဖဴျဖူလို စိတ္ဓာတ္ေမြးပါ
          ဘာသာေရးနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ ဘာသာေရးသည္ လူသားတုိင္း အတြက္ အေရးၾကီးသည္မဟုတ္ပါေလာ။ လင္ယူမွားလွ်င္ သုိ႕မဟုတ္ မယားယူတာ မွားလွ်င္ ဒီတစ္ဘ၀သာ ခံရမည္။ ဘာသာအယူ၀ါဒမွားခဲ့လွ်င္ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ရေပမည္။ ထုိ႕ေၾကာင့့္ ဘာသာေရးသည္ လူသားတုိင္းအတြက္အလြန္ အင္မတန္ အေရးၾကီးေၾကာင္းကို ေရွး ပညာ ရွိၾကီး မ်ားက..
 “ ဘာသာ၀ါဒ ၊ မတူၾက၍၊ ေလာကအတြင္း၊ ျငင္းခုံျခင္းျဖင့္ ၊
ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ကုန္ၾက၏။
၀ါဒအယူ၊ မွားခဲ့မူကား၊ ဆူဆူ ဗုဒၶ၊ ကယ္မရသည့္၊ ေလး၀ ပါယ္ဘုံ၊
ေဘးေတြ႕ၾကဳံလိမ့္…. စသည္”ကို ေရးသားခဲ့ ေလသည္။
 ကြ်ႏု္ပ္ သာသနာျပဳတာ၀န္က်ခဲ့ေသာ ေတာင္တန္းေဒသက ျဖဴျဖဴ၏ စိတ္ဓာတ္္ ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း။ ျဖဴစင္ေသာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ေစလိုေသာ ေၾကာင့္ လည္း ေကာင္း ဤေစာင္းပါးေလးကို ေရးသားလိုက္ရပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳး အ ေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ အားနာတတ္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႕ အားနာတတ္ေသာ ျမန္မာ လူ  မ်ိဳးမ်ားကုိ အျခားဘာသာမ်ားက ဘာသာေရး အခြင့္အေရး ယူလုိ႕ ယူမွန္းမသိ ယူေန ၾက၏။ အားနာတတ္သည့္ဆိုရာ၌ သူ႕ေနရာႏွင့္္ သူ အားနာတတ္ဖို႕ လိုပါသည္။ အားမနာသင့္တာ အားနာေနလွ်င္ ဘ၀ပ်က္မည္သာ။ လူမႈေရးႏွင့္ ဘာသာေရးကုိ မေရာသင့္ပါ။ ယခု တင္ျပမည့္ ျဖဴျဖဴရဲ့ အေၾကာင္းေလးက အသက္ငယ္္ေပမဲ့ အသိၾကြယ္ေနသည့္အေၾကာင္းေလးပါ။
တစ္ေန႕လို႔ပဲဆုိၾကပါစုိ႕။မနက္၇နာရီထိုးေလာက္မ်က္ႏွာဆူပုတ္္ပုတ္ႏွင့္ျဖဴျဖဴတစ္ ေယာက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ သာသနာျပဳ ဗဟိုလ္ေက်ာင္းေပၚသို႕တက္လာသည္။ ေရာက္သည္ ႏွင့္မည္သူ႕ကုိ  ႏႈတ္မဆက္။ ဘုရားရွိခိုးျပီး ေက်ာင္းေထာင့္နားသြားထိုင္ေနသည္။ အရင္ေန႕ေတြဆို ျဖဴျဖဴ တစ္ ေယာက္ စကားသြက္သြက္ ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ဦးဇငး္အားလုံးကုိႏႈတ္ဆက္ စကားေျပာသည္။ ဒီေန႕ေတာ့ ဘယ္သူ႕ကိုမွစကားမေျပာ၊ ႏႈတ္္လည္းမဆက္။ ႏႈတ္ခမ္း ၾကိတ္ျပီးစိတ္ အေတာ္ ေလး တို ေန၏။ တခုခုလုပ္ခ်င္ေနပုံေပါက္ ေနသည္။ သုိ႕ျဖင့္ကြ်နု္ပ္ တို႕က ျဖဴျဖဴအနားသြားျပီး ေမးၾကည့္ မိ သည္။
“ ျဖဴျဖဴ ဘာေတြ ျဖစ္ေနတာလဲ  ၊ ဘာလဲ ေမေမ ကဆူလိုက္ျပီထင္တယ္ ဟုတ္လား” ဟုေမးလိုက္ေတာ့..။
“ မဟုတ္ပါဘူး ဘုန္းဘုန္းရယ္။ ျဖဴျဖဴ ႕သူငယ္ခ်င္းကုိ မေက်နပ္လို႕ပါ”
“ ဘာကုိ မေက်နပ္တာလဲ  ျဖဴျဖဴရဲ့ သူ႕ကုိ စိတ္တုိတာန႕ဲပဲ ဘုန္းဘုန္းတို႕ကို ေတာင္ စကားမေျပာေတာ့ဘူးာလား” 
“ သမီး သူငယ္ခ်င္းက ခရစ္ယာန္ေလ၊ သူနဲ႕ သမီး ကတိ တစ္ခု လုပ္ထားတာ။ အရင္အပတ္က တနဂၤေႏြေန႕မွာသူတုိ႕ခ်ပ္ေက်ာင္းကုိ သမီးကုိလိုက္ဖို႕သူကေျပာတယ္။ ေနာက္ တစ္ပတ္ ဥပုသ္ေန႕က်ရင္ သူလည္းျပန္ျပီးေတာ့ သမီးတို႕ဘုနး္ၾကီးေက်ာငး္ကုိ လိုက္မယ္ လို႕သမီးကုိကတိ ေပးတယ္ေလ။ ဒါနဲ႕သမီးလည္းသူတို႕ခ်ပ္ေက်ာင္းကုိလိုက္သြားတာေပါ့။ မနက္က သူ႕ကို ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းကုိသြားဖို႕သမီး သြားေခ ၚေတာ့ သူ႕ မိ ဘ တြက ဘုန္းၾကီးကို မသြားရဘူး တဲ့။ ခရစ္ယာန္န႕ဲဗုဒၶဘသာ မတူဘူး ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္း ကိုမသြားရဘူးလို႕ သူ႕မိဘေတြက တားလို႕ သူက သမီးတို႕ ေက်ာင္း ကုိ မလိုက္ဘူးတဲ့ေလ။ သူက လူပါး၀တယ္္။  သူ႕ကုိ သမီး ဒီေန႕က စျပီး ဘယ္ေတာ့မွ မေခၚေတာ့ဘူး။ သူငယ္ခ်င္းလည္း မလုပ္ေတာ့ဘူး။ ျပီးေတာ့ သူတို႕ ဓမၼဆရာေတြက သမီးကိုလည္း စိတ္္ပါပါ မပါပါ  အာမင္ဆုိတာ လုပ္ခိုင္းေသးတယ္။ ဒီေကာင္မကို လုံး၀ မေက်နပ္ဘူး”ဟုေျပာေတာ့ ကြ်နု္ပ္တို႕ပင္ အံ့အားသင့္သြားရသည္။
ျဖူျဖဴအသက္ ၇-ႏွစ္ပင္ရွိေသးပါသည္။ ျဖဴျဖဴ၏ မိဘမ်ားကား အေဖက နာဂလူမ်ိဳး အေမက ျမန္မာလူမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ေလရွီးျမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းဆရာမလုပ္ရင္း အိမ္ေထာင္ က်ေနပါ သည္္။ နာဂလူမ်ိဳးထဲက ျဖဴျဖဴ၏ ဖခင္မွာ ပါရာနာဂ လူမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္္။ ပါရာနာဂသည္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာကုိ ပထမဆုံး ၀င္ေရာက္ သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျဖဴျဖဴ၏ ပတ္၀န္းက်င္သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း မိဘမ်ား၏ သင္ျပမႈေကာင္းေသာေၾကာင့္ အသက္ငယ္ေပမဲ့ ဘာသာေရး အသိၾကြယ္ ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာေရးခံယူခ်က္ ျပင္းျပေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုလ္ လက္ ေထာက္ ဆရာေတာ္မွလည္း စေန တနဂၤေႏြ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ စာေပမ်ားကို သင္ေပးေသာ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ ပါသည္။
ျမန္မာလူမ်ိဳးအေတာ္မ်ားမ်ား မိမိဘာသာကုိ တန္ဘိုးမထားၾကေတာ့ေခ်။ ထိုင္္းမွာ ေရာက္ ေနသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ခ်ပ္ေက်ာင္းမွာ ဂီတာတီးကာ အာမင္လုပ္ေနၾကသည္။ အာမင္ရဲ ့ အဓိပၸါယ္ကိုပင္ နားမလည္ပဲ သူတို႕ လုပ္တိုင္း လို္က္ျပီး အဟုတ္မွတ္ကာ လုပ္ေနၾက သည္။ ဘာသာေရး ကြ်န္ျဖစ္လို႕ ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနၾကျပီ။ ၀မ္းနည္းစရာ။ ဗုေဒၶါ ေမ သရဏံ အညံ နတၳိ ဟု ဆိုသည့္အတိုင္း ဘုရားမွတစ္ပါး အျခားကုိးကြယ္ရာ မရွိလို႕ ဆိုျပီး ခ်ပ္ေက်ာင္းသြားကာ အာမင္ လုပ္ေနရင္ စင္ၾကယ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ပါ။ သရဏဂုံပ်က္ဆီးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အကေကာင္းသည့္ ေရႊေဒါင္းလို ေရွ႕က ၾကည့္ေတာ့ အျမီး ၀ိုင္းျပီး လွတယ္ထင္ရေပမဲ ့ ေနာက္က ၾကည့္ေတာ့ ဖင္ေဟာင္းလို လိုျဖစ္ေနပါျပီ။
ရန္ကုန္မွာဆို ပိုဆိုးေနေပျပီ။ ခ်ပ္္ေက်ာင္းသြားျပီး လူမႈေရးေတြ လုပ္ေန လုိက္ ၾကတာ။ ပညာတတ္ၾကီးေတြပါပဲ။ လူမႈေရးေတြ အေတာ္နားလည္ေနၾကသည္။ ခ်ပ္ ေက်ာင္း သြားျပီး အာမင္ေတြ လုပ္ေနၾကသည္မွာ ဦးေႏွာက္က သုံးစားမရ။ အျခား ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ကုိ္ယ့္ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းကုိ ေခၚလာျပီး ရွိခိုး ခိုင္းၾကည့္ေစခ်င္သည္။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ေပ်ာ္စရာ မဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ဒ႑ာရီလည္း မဟုတ္။ ပုံျပင္လည္း မဟုတ္။ ဆုိကေရးတီး ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရကုိ မသိႏိုင္ပါ။ ဗုဒၶဘာသာသည္ လူသားတို္း လိုလားေတာင္းတေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ အက်ဆုံး ဘာသာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶက  ေသပါေစ ၊ ငါ့ကုိ မရွိခိုး မရိုေသရင္္ ေသပါေစ၊  ငရဲေရာက္ပါေစ၊ ေကာင္းကင္ေရာက္ပါေစ ဟု မည္သူကုိမွ် မၾကိမ္း၀ါးခဲ့ပါ။ ကုိယ္ၾကိဳက္ရာ ကိုယ္လုပ္၊ ကိုယ္ျဖစ္ ကိုယ္ခံ၊ ေကာင္းေသာလမး္ ၊ မေကာင္းေသာလမ္းမ်ားကုိသာ ဗုဒၶက ညႊန္ျပေပး ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာေတြက နားလည္မႈ အားနာမႈ အေတာ္ေလးပင္ ရွိသည္။ ဘာ သာျခား တစ္ေယာက္က ေျပာဖူးသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာေတြက ဖ်က္ဆီးရတာ လြယ္သည္။ စည္းရုံးရတာ လြယ္သည္တဲ့ေလ။  ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ပိုက္ဆံေပးရင္ ဘာမဆုိ ရသည္တဲ့။ ဘာသာေရးကုိ အေပ်ာ္သေဘာေလာက္ ထားခ်င္ၾကသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံက ပညာရွိမ်ားကဗုဒၶဘာသာကုိ စိတ္၀င္စားျပီး ေလ့လာေနၾကသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက အရွက္ကင္းမဲ့သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံက ဖင္ေပၚေခါင္းေပၚ ၀တ္စားဆင္ ယင္မႈေတြကုိ အဟုတ္လုပ္ျပီး ၀တ္ေနၾကသည္။ အေနာက္ႏိုင္ ငံၾကီးမ်ားက ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကုိ သိခ်င္ၾကသည္။ သေဘာက်သည္။ ျမန္မာေတြက အရူးထျပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အရွက္ကင္းမဲ့သည့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ိဳးကိုု အဟုတ္လုပ္ကာ ၀တ္ေနၾကသည္။
အမွန္တကယ္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ၊ ျမန္မာတို႕ရဲ့ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈကား မည္မွ်ယဥ္ ေက်းေနသည္ကို မသိၾကေပ။ ေခတ္ဆန္တာနဲ႕ တိုးတက္တာကိုပင္ နားမ လည္ၾကေတာ့ေပ။ အမွန္တကယ္အားျဖင့့္ ဖင္ေပၚ ေခါင္းေပၚေနၾကသည္မွာ တိရိစၦာန္ တို႕သာ ျဖစ္သည္။ လူႏွင့္ တိရိစၦာန္ ျခားနားမႈကား အရွက္တရား ရွိျခင္း မရွိျခင္းသာ ျဖစ္္ပါသည္။ စား၊ ေသာက္၊ ကာမဂုဏ္ ခံစားမႈ အတူတူသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ ကုိယ့္ဘာသာကို တန္းဘိုးထားတတ္ရန္ ႏွင္ ျဖဴျဖဴရဲ့ စိတ္ဓာတ္ေလးကုိ အတူယူျပီး ႏွလုံးသား၀ယ္ ဘုရားတည္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳရင္း…

Tuesday, March 1, 2011

ရက္စက္လို္က္တာ ေဆာငး္ရယ္

ရက္စက္လိုက္တာ ေဆာင္းရယ္
ရာသီကေအးလြန္းေသာေၾကာင့္ခ်မ္း၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေအးေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ေအးသည္ဆုိသည္မွာ ဖင္တုန္ေအာင္ေအး၏။ ဖင္တုန္ေအာင္္ ေအးေသာ ေၾကာင့္ ခ်ီ္းယိုျပီးေသာအခါ ဖင္ကိုပင္ ေရမေဆးခ်င္ေပ။ ေအးလိုက္တဲ့ ေဆာငး္ရာသီ ။ ေဆာင္းရာသီ ေရာက္တိုင္းလည္း သတိရေနသည္။ မိန္းမရွိတဲ့့ သူမ်ားအတြက္ေတာ့ ေကြးလို႕ေကာင္းေပါ့။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕လို လူပ်ိဳ လူလြတ္မ်ား အတြက္ေတာ ့ ေဆာင္းရာသီက အသုံးမ၀င္ဘူးေပါ့။ ေဆာင္းရာသီမွာ မနက္ပုိင္း ေပါင္း တင္း မီးဖုတ္္စားရသည္ကလည္္း ေပ်ာ္စရာ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ေဒသမွာ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေပါင္း တင္း မ်ားဖုတ္စားသည္က ရာသီေပၚစာကဲသို႕ ျဖစ္ေန၏။ ေပါင္းတင္းမီးဖုတ္ျပီး ဆီေလးနဲ႔ ဆားေလးနဲ႔ ေရာစပ္ျပီး နယ္စားရသည္မွာ အရသာရွိ၏။ က်န္တဲ ့လမ်ားထက္ ဒီေဆာင္းလမ်ားမွာ ေပါင္းတင္း မီးဖုတ္စားရသည္က ပို၍ အရသာ ရွိသည္ဟုလည္း ထင္၏။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီေဆာင္းလမ်ားမွာသာ ေပါင္းတင္း မီးဖုတ္စားေလ့ရွိ၏။
မနက္ေစာေစာ မီးလႈံရင္း မီးဖိုေဘး ၀ိုင္းထိုင္ကာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္္ပါးပါး စားၾကသည္ကုိ ေဆာင္းလေရာက္တိုင္း သတိရေနေတာ့သည္။ ေဆာင္းလမွာ ဆင္းရဲေသာမိသားစုအတြက္ မသက္သာေပ။ ေစာင္ထူထူ မ၀ယ္ႏိုင္ၾကဘူးေလ။ ေအးသည္ကလည္း ေမးတုန္ ေမးခိုက္ေအာင္ေအး၏၊ ခ်မး။္ေဆာင္းရာသီ ဆိုင္ကယ္စီးလွ်င္ လက္မ်ားေအး၍ ကိုင္လို႔ ကိုင္မွန္းမသိေတာ့ေပ။ ေဆာင္းရာသီမွာ လယ္သမားမ်ား ေကာက္တလင္း ရိပ္သိမ္းခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေအးလြန္း၍ တကုိယ္လုံ းေစာင္ထူထူပတ္ကာ စပါးမ်ားကုိ ႏြာမ်ားျဖင့္ နင္းကာ ေျခြၾကရသည္။ (အခုေတာ့ စက္ေတြ ထြန္းကားေနျပီေပါ့။) ဒါေတာင္ ေနရာတိုင္း မထြန္းကားေသး။ ေဆာင္းရာသီမွာ ေကြးရသည့္ အရသာကလည္း အျခားႏွင့္မတူ။ ခါးက ပုဆုိးပင္ ဘယ္ေရာက္လို႕ ဘယ္ေပ်ာက္မွန္းမသိေအာင္ ေကြးရ၏။
အခုလည္း ေဆာင္းရာသီ ခရီးသြားသည့္ လူတစ္္ေယာက္ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ အမွတ္မထင္ သူဟာ ကြ်န္းလွျမိဳ႕ဘက္က ရြာတစ္ရြာ ေရာက္သြားသည္။ ေရာက္သြားသည့္ အိမ္ကလည္း မိသားစုက မ်ားသည္။ ေစာင္ကုိ မိသားစုအတြက္သာ ၀ယ္ထား၏။ ေႏြပိုင္းက်ေတာ့လည္း ေစာင္က လုိတာမဟုတ္ေပ။ ေဆာငး္ရာသီေလာက္သာ လိုတာဆိုေတာ့။ အမွတ္မထင္ ဧည့္သည္ ေရာက္လာေတာ့ သူတို႕လည္း ဧည့္သည္အတြက္ မိသားစုထဲက ေစာင္ကို မွ်ေ၀ျခံဳရတာေပါ့။ ကြ်န္းလွဖက္ကလည္း ေႏြရာသီ အလြန္ပူျပီး ေဆာင္းေရာက္ေတာ့လည္း အတိုင္းထက္္ အလြန္ေအးျပန္၏။ ေအးလြန္းလို႕ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားပင္ ကြဲၾက၏။ ထိုအထဲ ေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္ကုိ ေအးမည္ ဆိုးေသာေၾကာင့္ တျခားခြဲ မအိပ္ေစဘဲ ေယာက်္ားေလးမ်ားသတ္သတ္ စုေပါင္း အိပ္ေစပါသည္။ သန္္ေခါင္္ ေက်ာ္သည္ႏွင့္ အေအးက စ လာပါျပီ။ ေအာက္သားက အထက္ အညာ ဘက္ ေရာက ္ သြား တာဆိုေတာ့ တကယ္ေအးမည္ဟု မထင္ထားေပ။ အေအးက သန္ေခါင္ေက်ာ္လွ်င္ တေျဖးေျဖ ေအးလာ၏။
ေအးေလ ေကြးေလ၊ ေကြးေလ ေအးေလဆိုသလိုျဖစ္ေန၏။ လူအမ်ားၾကားထဲ ပူးအိပ္တာေတာင္ ဒီေလာက္ေအးသလားဟုလည္း တစ္ေယာက္တည္းေတြးေနမိသည္။ သူမ်ားေတြ အိပ္ တာျငိမ္ေန၏။ ငါတစ္ေယာက္တည္းပဲ ေအးေနတာလားဟုလည္း ေတြးမိသည္္။ ေတြးရင္း ေကြးကာ အိပ္ေပ်ာ္သြား၏။ ၂-နာရီ ေက်ာ္ေလာက္ အေအးဓာတ္က တအား လြန္ကဲ လာ၏။ တကိုယ္လုံုး ေစာင္ျခံဳထားသည္ဟု ပင္ မထင္ေတာ့။ လက္ေတြကလည္း အေအး လြန္ျပီး ထုံေနျပီ။ ေကြးလိုက္တာ ေကြးရင္း ေကြးရင္းနဲ႔ ေခါင္းက ဖင္ၾကားထဲေရာက္သြား၏။ ေအးေလ ေကြးေလေပါ့။ သာမန္အခ်ိန္ေတြဆုိ ေခါင္းကုိ ဖင္ထဲ ေရာက္ေအာင္ မေကြးႏိုင္ေပ။ ခါးေတာင့္ျပီး နာလုိ႕ မေကြးႏိုင္။ အခုေတာ့ ေခါင္းက ဖင္ၾကားထဲ ဘယ္္လိုေရာက္ေနသည္မသိ။ ၾကာေတာ့ အသက္ရႈၾကပ္လာ၏။ သူ႕ႏွာေခါင္းနဲ႔ သူ႕ဖင္က ထိေနသည္။ ဒါေပမဲ ့သူ႕ဖင္ဆုိတာကို သူမသိပါ။ အသက္ရႈၾကပ္တာနဲ႔ သူ႕ဖင္ကုိ သူမ်ားဖင္ထင္ျပီး တြန္းလြတ္ေန၏။ ေအးေတာ့ ထုံေန၏။ ဘယ္လုိိမွ တြန္းလုိ႕ မရ။ မ်က္စိလည္း မဖြင့္ခ်င္။ “ ဒါ ..ဘယ္သူ႕ ဖင္လဲ” ဟု မ်က္စိမဖြင့္ဘဲ ေမးသည္။ ဘယ္သူမွ မေျဖ။ အၾကိမ္ၾကိမ္ေမးသည္။ အားလုံးက ေအးေတာ့ ေကြးလို႕ေကာင္းေနၾက၏။ ၾကာေတာ့ ေမးလုိ႔က မရ။ စိတ္တိုလာ၏။ “ အင္း…ငါ့ဘက္ကလည္း ေမးတာ တာ၀န္ေက်ျပီ။ တြန္းလို႕ လည္းမရမဲ ့အတူတူ ေတာ့ မထူးဘူးဆိုျပီး ရင္ဘတ္က တြယ္ခ်ိတ္ ျဖဳတ္ျပီး “ ကဲ ကြာဆိုျပီး ထိုးလိုက္တာ” အဲ့ ဒီအခါ က် နာလြန္းလို႕ သူ႕ဖာသူ ထေအာ္ေတာ့၏။ ေဘးလူမ်ားလည္း လန္႔ႏိုးၾက၏။ “ဘာျဖစ္တာလဲ .ဘာျဖစ္တာလဲ “ လို႕ ၀ိုင္းေမးၾကေတာ့ “ ဟာ က်ေနာ္ အသက္ရႈၾကပ္လို႕ ဒီဖင္ၾကီးကို အဖယ္ခိုင္းတာ မရတာနဲ႔ မထူးဘူးဆိုျပီး တြယ္ခ်ိတ္နဲ႔ ထိုးလိုက္တာ သူမ်ားဖင္မဟုတ္ဘဲ က်ေနာ္ဖင္ျဖစ္ေနတာေလ” ဟု ေျပာေတာ့ ေဘးက လူမ်ားက နင့္နယ္ဟယ္ဆိုျပီ း ရယ္ၾကေလေတာ့၏။ ရက္စက္လိုက္တာ ေဆာင္းရယ္လို႕ တစ္ေယာက္ တည္းေတြးေနမိသည္။ ေဆာင္းရာသီ၏ အေအးဒဏ္ကုိ ခံစားခ်င္သူမ်ား အထက္အညာဘက္ ကြ်န္းလွဘက္ အလည္ သြားေစခ်င္ပါသည္။ ဒီေလာက္ေအးတဲ့ ေဆာင္ရာသီကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ႏိုင္ ေတာ့ေပ။

အဆက္

ေဘာင္းဘိကြဲနဲ႕ ထိုင္ထစြဲခဲ့ရသည့္ ကြ်ႏု္ပ္ဘ၀
        ဒီလိုနဲ႔ တစ္ရက္က ဆရာ ဆရာမေတြပ်င္းတားနဲ႕ အလုပ္မရွိ အလုပ္ရွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ ဒုတိယတန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေလးေတြကို  စာမ်ားမ်ားေပးကာ နာရီ၀က္ႏွင့္ အရ က်က္ရန္၊ ရလွ်င္ ဆရာ့ဆီကို လာဆိုျပရန္ ဆရာကေျပာကာ က်က္ခိုင္း၏။ စာေတြက မႏိုင္မနင္း က်က္ခို္င္းေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ေက်ာင္းသားမ်ား တစ္ေယာက္မွ နာရီ၀က္အတြင္း မရၾကေပ။ သုိ႕ျဖင့္ ဆရာၾကီးက မရတဲ့ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ ၂-ေယာက္တစ္တြဲ သူ႕နားရြက္ ကုိယ့္နားရြက္စြဲကာ ထိုင္ထ လုပ္ရမည္္ဟု ေျပာ၏။ ကြ်ႏု္ပ္က (မ---)ႏွင့္ တြဲၾကပါသည္။
ဆင္းရဲေသာ ကြ်ႏု္ပ္ဘ၀ ေဆြးေနေသာ ေဘာင္းဘိတစ္ထည္ကုိ ခ်ဳပ္ရိုးေပါငး္ တစ္ေထာင္ဆုိသလို အထပ္ထပ္ ဖာေထးကာ ၀တ္ေနရသည္။ ေဆြးေနေသာ ကြ်ႏု္ပ္ေဘာင္းဘိသည္ ထိုင္ထ သုံးေခါက္ေလာက္ လုပ္လိုက္သည္ႏွင့္ ဖင္ေနရာက ပြင့္သြားပါေတာ့သည္။ သိတဲ့အတိုင္း ဆရာ ဆရာမမ်ား အရမ္းရယ္ေမာေနၾကသည္။ ဖြားဘက္ေတာ္ေလးက ထြက္ေနျပီေလ။ ကြ်ႏု္ပ္ ၂-တန္းေက်ာင္းသားဘ၀ ရွက္တတ္သည့္စိတ္ရွိေနျပီ။ သို႕ေသာ္လည္း ဆရာကိုေၾကာက္သည့္ စိတ္ေၾကာင့္ ကြဲေနသည့္ ေဘာင္းဘိကိုပင္ ဂရုမစိုက္ႏိုင္ခဲ့။ ဆရာက ေတာ္ခိုင္းသည့္အထိ လုပ္ေနရသည္။
ထိုအျဖစ္ပ်က္ကေလးကုိ ကြ်ႏု္ပ္လည္း ေမ့ေနပါျပီ။ တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္ ျပီးလို႕ ရြာျပန္ကာ မိဘမ်ားထံ အလည္ျပန္ေတာ့ မေတြ႕ျဖစ္သည့္ ရြာက ေက်ာင္းေနဖက္ ငယ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပန္ေတြ႕ပါသည္။ တကၠသုိလ္တက္ေနသည့္ဆုိေတာ့ သူတို႕က ကြ်နု္ပ္ကုိ အလုိလုိပင္ ရွိန္ေနၾကသည္။ စကားပင္ မေျပာရဲၾက။ကြ်ႏု္ပ္က ငယ္ငယ္ကတည္းက ျမိဳ႕သို႕ေရာက္ခဲ့သည္ေလ။ တခ်ိဳ႕ သူငယ္္ခ်င္းမ်ားဆုိ အိမ္ေထာင္ၾကျပီး ကေလးမ်ားပင္ ရေနၾကျပီ။ မေတြ႔တာလည္းၾကာ ျမိဳ႕မွာေနေသာ ကြ်ႏု္ပ္ကို အထင္လည္းၾကီးၾကသည္။ ရြာေရာက္သည္ဆိုရင္ပဲ ရြာက ဆရာေတာ္နဲ႕ လူၾကီးမ်ားက ကြ်ႏု္ပ္၏ တရားကို နာယူလိုေၾကာင္း ၊ ရြာကထြက္သြားကတည္းက တခါမွ တရားမ ေဟာ ဖူးေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားက ကြ်ႏု္ပ္ေဟာသည့္ တရားကို နာယူခ်င္ၾကသည္။ သို႕ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္လည္း တရားေဟာဖို႕ ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါသည္။ တရားမေဟာခင္ ငယ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားက အရင္ဦးဆုံး ကြ်ႏု္ပ္ကုိ လာကန္ေတာ့ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ကေတာ့ ဆရာေတာ္ၾကီးစတုိင္ေပါ့။
သုိ႕ေသာ္လညး္ လာကန္ေတာ့သည့္ သူငယ္ခ်င္းေတြက ကြ်နု္ပ္ကုိ စကားမေျပာဘဲ က်ိတ္ျပီးရယ္ၾကသည္။ “ဟာ ဘာျဖစ္တာလဲဟ၊ စကားေတာင္ မေျပာရေသးဘူး၊ နင္တို႕ေရာ အဆင္ေျပၾကလား၊ မေတြ႕တာလည္း ၾကာျပီေနာ္။ ဘာေတြလုပ္စားၾကလဲ” စသျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္ကပင္ ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။ သူတို႕က ဘာေျပာလဲဆုိေတာ့ “တပည့္ေတာ္တို႕ အဆင္ေျပပါတယ္ဘုရား၊ ဦးဇငး္ကိုေတြ႕တိုင္း တပည့္ေတာ္တို႕က ေခၚခ်င္ပါတယ္ ။ႏႈတ္ဆက္ခ်င္ပါတယ္ဘုရား။ ဒါေပမဲ့ ဦးဇင္းကိုလည္း မေခၚရဲဘူး ။ေၾကာက္လည္းေၾကာက္ေနတာ၊ ဦးဇငး္က ခပ္တည္တည္ေနေတာ့။ ေနာက္ျပီး ရယ္ခ်င္တယ္ဆုိတာက ဦးဇင္း မွတ္မိေသးလား မသိဘူးဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႕ ၂-တန္းေက်ာင္းသားဘ၀တုန္းက ဦးဇင္းက မ--နဲ႕ တြဲျပီး ထုိင္ထ လုပ္ရတာေလ”ဟု ေျပာေတာ့မွ ငယ္စဥ္က ဘ၀အေၾကာင္းေလးကို ျပန္လည္သတိရမိသည္။
ဦးဇင္းကို ဆရာေတာ္ၾကီးစတိုင္ ခပ္တည္တည္နဲ႕ေနတာျမင္ရေတာ့ ငယ္တုန္းက အေၾကာင္းေလးကုိ ျပန္သတိရျပီးရယ္ေနတာပါဘုရား” ဟုေလ်ာက္ေတ့ာမွ “ဟာ ..နင္တို႕ကလည္း ၾကံၾကံဖန္ဖန္ သတိရတယ္ေနာ္။ ကြ်ႏု္ပ္လည္း မ်က္ႏွာ နီးရဲသြားပါသည္။ တရားေဟာရမွာပင္ အေတာ္ေလး ပူထူသြားရသည္။ အခ်ိန္ေရာက္သည္ႏွင့္ တရားေဟာဖို႕ လူၾကီးမ်ားက လာပင့္ပါသည္။ တရားေဟာ မစခင္ ေရွ႔ဆုံးက ေနရာယူထားသည့္ ေစာေစာက သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ ၾကိဳေျပာထားရသည္။ “ငါ ဟာသေျပာလွ်င္ နင္တို႕ မရယ္ၾကနဲ႕။ ငါဟာသေျပာလို႕ နင္တို႕ရယ္တာမဟုတ္္ဘူးဆိုတာ ငါသိေနတယ္ ”ဟုေျပာလိုက္တကည္းက တေ၀ါေ၀ါ ရယ္ၾကသည္။ အျခား လူမ်ားကေတာ့ နားမလည္ၾကေပ။ စိတ္ကုိ မနည္းထိန္းျပီး တရားတစ္ပြဲျပီးေအာင္္္ ေဟာခဲ့ရသည္။
ေတာင္တန္းေဒသသို႕ သာသနာျပဳတာ၀န္က်ေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ႏွင့္ မုံရြာက အထက္တန္းျပ ေက်ာင္းဆရာမ်ား အတူတူေနၾကပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ေ၀ယ်ာေ၀စၥကို ထိုေက်ာင္းဆရာမ်ားက တာ၀န္ယူ လုပ္ေပးပါသည္။ တစ္ေန႕ေတာ့ ဆရာျမင့္ထြန္းက သူ႕အထက္ တန္း ေက်ာငး္သားေလးေတြကုိ စာက်က္ခိုင္းလိုက္တာ မရသည့္အတြက္ စိတ္တိုကာ ထိုင္ထ လုပ္ခိုင္းလိုက္ပါသည္။ နာဂတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ဆယ္တန္းေက်ာငး္သားဆိုရင္ လူေကာင္ၾကီးေတြက တအားၾကီးေနေပျပီ။ ပညာေရး ေနာက္ေႏွးသည္လည္းပါ၏။ သူ႕ေက်ာင္းသားေလး တစ္ေယာက္လည္း စာမရလို႕ ထိုင္ထ လုုပ္ခိုင္းလိုုက္တာ ဂ်င္းေဘာင္ဘိ ဖင္ကြဲသြား၏။ အျခားေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားက ရယ္ေနၾက၏။ ထိုေက်ာင္းသားေလးမွာ ဆရာကုိေၾကာက္သည့္အတြက္ ဖင္ကြဲသြားသည့္ ေဘာင္းဘိကိုပင္ သတိ္မထားရဲေပ။ ဆရာလည္း ငိုအားထက္ ရယ္အားသန္ဆုိသလို ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ျပီးေတာ့ “ေအာ္….ဒီအရြယ္ဆုိ ရွက္တတ္မွာပဲဟု” ျပန္သတိ၀င္ကာ ထိုင္ထမ လုပ္ခိုင္းရက္ေတာ့။ ထိုကဲ့သို႕ ဆင္းရဲခဲ့ေသာ ကြ်ႏု္ပ္ဘ၀ေလးကုိ ယေန႕အထိ သတိရေနဆဲပင္။
ဆင္းရဲသည့္ကံက ျမိဳ႕ေရာက္သည့္အထိ မကုန္ေသးေပ။ ဘ၀ေပးအ ေျခအ ေနအရ ျမိဳ႕သို႕ ပညာသင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ရြာက လက္ဦးဆရာ၏ ပညာေရး အေျမာ္အျမင္ ၾကီးမားေသာေၾကာင့္ ျမိဳ႕သို႕ ပညာသင္ရန္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေရာက္ခါစ အသိတကာ တကာမလည္း မရွိေသး။ အဆင့္ျမင့္ ပိဋက စာေပေတြကုိ သင္ရသည္မွာ အရမ္းၾကည္ ႏူးမိသည္။ ရြာမွာေနစဥ္တုန္းက ညစာ မစားဘဲ ေနႏိုင္ေသာ္လည္း ျမိဳ႕ေရာက္ေတာ့ စာက်က္ရတာက ေန႕ႏွင့္ညဆိုသလို မျပတ္ က်က္ေနရသည္။ ညစားလည္း မစားရေပ။ စည္းကမး္လည္းၾကီးသည့္ စာသင္တုိက္လည္း ျဖစ္သည္။ ရြာမွာဆို ဗိုက္စာလွ်င္ အိမ္ျပန္ျပီး အေမ့ဆီေျပာလိုက္ရင္ အေမက ေကြ်းမွာအမွန္ပင္။ အခုေတာ့ အေမနဲ႕က ေ၀းေနျပီ။
ဗုိက္ဆာလိုု႕မွ စားစရာမရွိ။ တစ္ရက္ကေတာ့ ဗိုက္က တအားဆာသည္။ သူငယ္္ခ်င္းသုံးေယာက္ စာအံေက်ာင္း နားခ်ိန္ ဗိုက္ဆာလြန္း၍ ၾကံမိၾကံရာ ၾကံၾကသည္။ သုိ႕ျဖင့္ သုံးေယာက္ေပါငး္ကာ ေခါက္ဆြဲ၀ယ္စားဖုိ႕ တိုင္ပင္ျပီး ေက်ာင္းနားနီးသည့္ ေခါက္ဆြဲဆိုင္က ေခါက္ဆြဲတစ္ထုပ္ ၀ယ္ကာ အိမ္သာေနာက္ေဖးသြားကာ ခိုးစားၾကသည္။  စာခ်ဘုန္း ၾကီးျမင ္မွာ ဆုိး ေသာေၾကာင့္ ဓာတ္မီးလည္း မထုိးရဲ။ အိမ္သာဆုိေသာ္လည္း ဆယ္လုံးတန္းထားသည့္ တိုက္အိမ္သာျဖစ္ပါသည္။ ေန႕လည္ဘက္ဆို ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ေဘာကန္ ျခင္းခတ္ ကစာ းသည့္ ေန ရာလည္းျဖစ္္ပါသည္။ တိုက္အိမ္သာဆုိေတာ့ သန္႕ပ်ံ႔ေနပါသည္။ ဒီလိုနဲ႕ ေခါက္ဆြဲစားဖို႕ အိမ္ သာ ေနာက္ က သမန္တလင္းေပၚ ေခါက္ဆြဲထုပ္ကုိ ခ်ကာ ၀ိုင္းထိုင္ပါသည္။ ထိုင္ လိုက္ သည္ ဆို ရင္ပဲ မစင္(ခ်ီး) အန႕ံက နံလာေပျပီ။
“ေန႕လည္ကေတာင္ ငါတို႕ ကစားေနတာပဲ။ ဘာမွ မရွိပါဘူး။ အခုက်မွ မစင္အနံ႔က နံတယ္။
“ဟာ..ေဘးကုိ စမ္းၾကည့္အုံး။ ေတာက.. ဘယ္သူ ပါသြားလဲမသိဘူး။ ေတာ္္ေတာ္ စုပ္ပဲ့တာပဲဟုု ပါးစပ္မ”ွ ေရရြတ္ကာ ေခါက္ဆဲြကုိ မစားေသးဘဲ သုံးေယာက္သား ေဘးပတ္္၀န္းက်င္ကုိ လက္ျဖင့္ စမ္းၾကည့္ၾကသည္။ လက္တစ္ဖက္ကလည္း ေခါက္ဆြဲထုပ္ကုိ ကိုင္ထားရ၏။ ဗိုက္က အရမ္းဆာေနၾကည္။ တခ်ိဳ႕ေကာင္က မစင္ကုိ လိုက္မစမး္ပဲ ခိုးစားေနမည္္ဆိုးေသာေၾကာင့္္ တစ္ေယာက္ ကို လက္တစ္ဖက္စီ ကိုင္္ထားၾက၏။ လည္တဲ့ေကာင္က မစမ္းပဲ ခိုးစားေနရင္ ခက္ရ ခ်ည္ရဲ့။ သုိ႕ျဖင့္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ကုိ စမ္းၾကည့္ၾကသည္္။ အနံ႔သာ ရေနသည္။ ဘယ္လို စမ္းစမ္း မေတြ႕ေပ။ ဒါနဲ႕ မစမ္းေတာ့ပဲ စားၾကရန္ဆုံ့းျဖတ္ၾကသည္္။ စာခ်ဘုန္းၾကီး လာလွ်င္ မစားရ သည့္အျပင္ အရိုက္ခံရအုံးမည္ ဆိုးေသာေၾကာင့္ ႏွာေခါင္းပိတ္္ကာ စားၾကသည္။ စားျပီးမွ စာခ်ဘုန္းၾကီးအေျခအေနကုိ အကဲခတ္ကာ ဓာတ္မီးထိုးျပီး ေဘးပတ္၀န္း က်င္ကုိ ရွာၾကည့္ေတ့ာလညး္ မေတြ႕ရ။ ဒါနဲ႕ ကြ်ႏု္္ပ္တို႕ စားထားသည့္ ေခါက္ဆြဲထုပ္ကို စြဲေျမာက္  လိုက္ၾကည့္မွာ မစင္ပုံၾကီးက ၾကက္ယက္ထာသည့္အလား ျပန္႕က်ဲေနသည္။ ပြလေက်ာ ရိုက္ ေနသည္။ ဒုက္နဲ႕ထုိးျပီး ေစာ့ထားသကဲ့သုိ႕။ စာသင္္သားဘ၀ ဆင္းရဲခဲ့ရသည့္ ထိုေန႕ေလးကိုလည္း ယခုထက္မွတ္မိေနဆဲပင္။ ကြ်ႏု္ပ္ဘ၀၏ ဆငး္ရဲမႈကုိ အေၾကာငး္ျပဳ၍ ဆင္းရဲေသာ ေတာင္္တန္းေဒသက နာဂတိုင္းရင္္း သားေလးမ်ားကုိ ျမိဳ႕သုိ႕ ေခၚလာကာ ပညာသင္ ပို႕ေပးထား ပါသည္။ ဤကုသုိလ္ျဖင့္ ေနာက္ဘ၀ဆက္္တိုင္း ဆင္းရဲခဲ့ေသာ္္ ကူညီမည့္သူမ်ား ေတြ႕ပါေစဟု ဆႏၵျပဳရင္း.။
လူအခ်င္းခ်င္း ကူညီႏိုင္ၾကပါေစ..
ဆက္လက္္ဖတ္ရႈရန္.. ျဖဴျဖဴလို စိတ္ဓာတ္ေမြးပါ..
“ဘာမွန္းမသိတဲ့ အာမင္က လုပ္ခဲ့ရေသးတယ္။
အဲ့ေကာင္မကုိ္ မေက်နပ္ဘူးစသည္..

အဆက္

အခုလည္း ဆရာမက အိမ္ျပန္ျပီး ေက်ာင္းအားကစားေၾကး ပိုက္ဆံ ေတာင္းခိုင္းေနေခ်ျပီ။ ပိုက္ ဆံမရွိဟုလည္း မေျပာရဲေပ။ ပိုက္ဆံမရွိဟု ဆရာမကို ေျပာလွ်င္ ဆရာမက ရုိက္မည္မွာ ေသ ခ်ာသည္။ ျပီးေတာ့ မိဘေတြကို အျပစ္ေျပာမွာ ေသခ်ာသည္ေလ။ အိမ္ျပန္လည္းပိုက္္ဆံမဆိုထားဘိထမင္းေတာင္ မစားခဲ့ရတဲ့ဘ၀ ဘယ္သူ႔ဆီသြားေတာင္းရမလဲ။ အေမတို႔ အေဖတို႕လည္း အိမ္မွာ မရွိေပ။ ဒါန႕ဲ  အသား ထမ္းျပီး အေရာင္းသြားတဲ့ အေဖမ်ား ျပန္္ေရာက္ေနမလားဆိုတဲ့ အေတြးန႕ဲ အိမ္ကို ျပန္လာခဲ့ပါ သည္။ အိမ္ ေရာက္ေတာ့ ထုံးစံအတိုင္း တစ္ေယာက္မွ မရိွပါ။ ဆရာမက ေတာင္းခိုင္းသည့္ ပိုက္ဆံမပါဘဲ ကြ်ႏု္ပ္ ေက်ာင္းကို မျပန္ရဲပါ။ အေတြးတစ္ခု ရလိုက္သည္။ အဖြားဆီ သြားေတာင္းၾကည့္မည္ဟု အေတြးျဖင့္ သြားလိုက္ပါသည္။  အိမ္၀ိုင္းေပါက္ ေရာက္ကတည္းက ျမင္လိုက္ရသည့္ ျမင္ကြင္းက မ်က္ရည္မ်ားပင္ က်မိသည္။ အခ်ိန္က ေန႕လည္ ၂-နာရီပင္ေက်ာ္ေနျပီေလ။ အဖြားအိမ္ေရာက္ေတာ့ ကြ်ဲေတြ အစာ စားဖို႕ သြားေက်ာင္းမည့္ သူ မရွိေပ။ ေနပူထဲက တိုင္ေတြမွာ ခ်ည္ထားလ်က္။ သူတို႕ ခမ်ာ အစာေကြ်းမည့္ သူကုိိ ေမ်ာ္ေနရွာသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ကုိ ျမင္ေတာ့ အၾကီးဆုံး ကြ်ဲမၾကီးက မ်က္ရည္မ်ားပင္ ၾကေနသည္။ အေတာ္ေလး စာေနသည္ ထင္ရသည္။ စကားမေျပာတတ္ေပမဲ့ ကြ်ႏု္ပ္ နားလည္လိုက္သည္။ ကုိယ့္ဒုကၡအတြက္ အကူညီေတာင္းဖို႕ လာပါသည္ဆိုကာမွ သူမ်ားဒုကၡက အရင္ေတြ႔ ေနရျပီေလ။ အရင္ကတည္းကလည္း အဖြားကြ်ဲေတြအေပၚ သံေယာ ဇဥ္ျဖစ္ ေနျပီးသား။ ကြ်ဲမၾကီးဆီက ကြ်ႏု္ပ္္ ဗုိက္စာတဲ့ အခါ ႏို႔ညွစ္ျပီး ေသာက္ ေနၾကေလ။ ဘယ္အခ်ိန္ ႏို႔ညွစ္ညွစ္ အျမဲတမ္း သည္းခံျပီး ႏို႔ရည္မ်ားထြက္ေပးေနသည့္ ကြ်ဲမၾကီးအေပၚ သံေယာဇဥ္ မျဖစ္ ဘဲမေနႏိုင္ေတာ့ေပ။  ကြ်ႏု္ပ္တို႕ေဒသ ေန႔လည္ ၁၂-နာရီ ထမင္းစားျပီသည္ႏွင့္ ကြ်ဲ၊ ႏြားမ်ား ေတာထဲသြားကာ အစာေကြ်းၾကေလသည္။ ကြ်ဲေတြကို ျမင္ျပီး ကြ်နု္ပ္္ သနားလြန္းလို႕ မ်က္ရည္မ်ားက်ကာ ေတာင္းပန္မိေလေတာ့၏။ ငုိယုိလ်က္” ငါတို႕ကို ခြင့္လြတ္ပါ။ နင္တို႕ကိုလည္း ငါပုိင္တာမဟုတ္။ နင္တို႕က ငါ့ထက္္ ကံဆိုးေနတာကုိး။ ကဲ..ပါ ငါ့ဒုကၡထက္ နင္တို႕ ဒုကၡကုိ ငါကယ္မယ္” ဟုဆိုကာ အဖြားကိုလည္း ပုိက္ဆံအေၾကာင္းမေျပာေတာ့။ ေက်ာင္းလည္း ႏွင္ထုပ္ခ်င္ ထုပ္ပါေစ ဆိုျပီး ကြ်ဲမ်ား ၾကိဳးေျဖကာ ကြ်ဲေက်ာင္းသြားခဲ့ေလေတာ့၏။ ထိုေန႔က ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ မိုးေတြက ရြာျပန္သည္။ ဆင္းရဲတဲ့ ဘ၀ မိုးကာေလးေတာင္ မ၀ယ္ႏိုင္ေပ။ ေတာထဲက လယ္ကြင္းထဲ ျမက္စာမ်ားမ်ား ရွိမဲ့ ေနရာ ရွာကာ စားေစခဲ့ပါသည္။ ထိုေနရာကာ အရိပ္မရွိ၊ တည္းခိုစရာ “ တဲ ” မရွိေသာ ေနရာျဖစ္ေနသည္။ ကြ်ဲမ်ား အစာ စားေနသည္ကုိ ျမင္ရေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္ေလ အရမ္းေက်နပ္ ေနမိသည္။ “ ေက်းဇူးတင္လိုက္တာ ေကာင္ေလးရယ္။ ငါ မစားရရင္ ေနပါ။ ငါ့ကေလးေတြ စားေနရရင္ ငါစားရ သလိုပါပဲ” ဟု ထိုကြ်ဲမၾကီးက စကားမ်ား ေျပာတတ္ရင္ ေျပာမွာ ေသခ်ာသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ထိုင္ၾကည့္ေနသည္ကုိ ကြ်ဲမၾကီးကမ်က္ေစာင္းေလး ထိုးကာလွမ္း လွမ္းၾကည့္ ေနသည္ကုိ ေတြ႔ေနရပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္အထင္ ေက်းဇူးတင္လိုက္္တာလို႕ အၾကိ္မ္ၾကိမ္ ေျပာေနပုံရသည္။ ထားသည့့္ေနရာမွာပင္ စားေနသည္ေလ။ ဘယ္မွလည္း မသြား။ စကားမေျပာတတ္လို႕သာ။  မိုးရြာလာေတာ့ မိုးရြာထဲထိုင္ျပီး ကြ်ဲမ်ား အစာ အားရပါးရ စားေနသည္ကို ထိုင္ၾကည့္ေနမိသည္။ မိုးကလည္း အရမ္းရြာေနပါသည္။ ၾကာလာေတာ့ အရမ္း ေအးလာျပီေလ။ အေအးဒဏ္ကုိ ဘယ္လိုမွ မခံႏိုင္ေတာ့တာနဲ႔ လယ္ကြက္ထဲ ေရထဲမွာ ေရပူေငြ႔နဲ႔ ခႏၶာကုိ အပူေပးေနလိုက္သည္။ မနက္ပိုင္းက ေနပူထားေတာ့ မိုးရြာလိုက္တဲ့ အခါ ေရက ေႏြးေနသည္။ မိုးခ်ဳပ္သည္ႏွင့္ က်ြဲမ်ားလည္း ဗုိက္ေတြ ကယ္ေနျပီ။ ကြ်ဲေတြၾကည့္ရတာ စိတ္ထဲ ေက်နပ္ဖို႕ အရမး္ေကာငး္ပါသည္။ ထုိသုိ႕ျဖင့္ တစ္ေန႔ ကုန္သြား၏။ အိမ္ေရာက္ေတာ့ အေဖ အသားထမ္းက ရလာတဲ့ ပိုက္္ဆံနဲ႔ ဆန္၀ယ္ကာ ထမင္းခ်က္ထား၏။ အေဖက သားကုိၾကည့္ျပီ ငိုျပန္သည္။ ထုိေန႕ အေဖငိုေနသည့္ အေဖ့မ်က္ႏွာကို ယေန႕အထိျမင္ေယာင္ေနဆဲပါ။ ေယာက်္ားတန္မဲ့ အေဖမ်က္ ရည္က်ေနသည္ေလ။ “ အေဖရယ္.. သားက ဘ၀ကုိ နားလည္ျပီးသားပါ။ သားအတြက္ စိတ္မပူပါနဲ႔ ၊ သားေက်ာင္းက ျပန္လာေတာ့ အားကစားေၾကး ပုိက္ဆံေတာင္းမလုိ႔လာတာ၊ အေဖ တို႕ မရွိလို႕ အဖြားဆီ ပုိက္္ဆံေတာင္း မယ္ဆုိျပီးသြားတာေလ။ ကြ်ဲေတြ ျမင္ေတာ့ သားအရမ္း သနားသြားတာနဲ႔ ေက်ာင္းကုိ မျပန္ေတာ့ပဲ ကြ်ဲေက်ာင္းသြားတာပါ” ဟုအေဖ့ကုိေျပာကာ ေရခ်ိဳးျပီး ထမင္းစား၏။ ဆန္မ်ားမ်ား မ၀ယ္ႏိုင္၍ ေျပာင္းဖူးတစ္၀က္ ဆန္တစ္၀က္္ေရာကာ ခ်က္ထား၏။ မ၀လွ်င္ ထပ္စားစရာမရွိ၍ ဘူးရုံသီး( ဖရုံသီး) ျပဳတ္ထားေပး၏။ ထမင္းက နဲေတာ့ မ၀တာနဲ႔ ဖရုံသီးျပဳတ္ကို ဆားေလးနဲ႔ တိုးစားခဲ့ရ၏။ ဆင္းရဲတဲ့ ဘ၀ကုိ ယေန႔ အထိ သတိရေနဆဲ။ဆန္မရွိ၍ ဖရုံသီးခ်ည္း ျပဳတ္ျပဳတ္ျပီး ဆားနဲ႔ စားခဲ့ရတဲ့ ေန႔ေတြကလည္း မနည္းေပ။ ဆီက တခါ တရံေတာ့ ပါသည္။ဖရုံသီးျပဳတ္ကလည္ းဆီေလးနဲ႔ ဆား ေရာျပီး တို႕စားရင္ေတာ့ အေတာ္ေလး အရသာရွိ၏။ဆင္းရဲသားဘ၀မို႔လားေတာ့ မသိ။အေဖ “ ဒီေန႕ ဘာဟင္းခ်က္လဲ” လို႕ေမးလိုက္ရင္ ေရႊဖရုံးသီးျပဳတ္တယ္ငါ့သား” ဟုေျဖ၏။ ေနာက္ေန႕ အေဖ့ “ ဒီ ေန႕ေရာ ဘာဟင္းခ်က္လဲ ဟုေမးလိုက္လွ်င္ အေဖက “ ဒီေန႕ ရွယ္ ဖရုံးသီးေၾကာ္ထားတယ္ ငါ့သား ေရ” ဟုေျဖ၏။ ေနာက္ေန႕ အေဖ့ ဒီေန႕ေရာ ဘာဟင္းခ်က္္လဲ ဟုေမးလိုက္လွ်င္ ဒီေန႕ အထူးငါ့သား ေလးေရ။ ဖရုံးသီး ႏွပ္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ဖရုံးသီးနဲ႕ ႏွစ္ပါး သြားခဲ့ရ သည္ ေန႕ေတြကလညး္ ဘ၀မွာ မေမ့ ေလာက္ ေအာင္ သတိရေနဆဲပါ။ သီရိလကၤာ ေရာက္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္း တစ္ပါးက ဖရုံသီးျပဳတ္ကို ဆီေလးနဲ႔ ဆားေရာစပ္ျပီး တုိ႔စားေနသည္ကုိ ျမင္လိုက္ေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္၏ ငယ္ဘ၀က ဆင္းရဲတဲ့ဘ၀ကို ျပန္လည္ သတိရလိုက္ပါသည္။ ေနာက္ေန႔ ေက်ာင္းျပန္တက္ေတာ့ ဆရာမက ပိုက္ဆံလည္း မယူခဲ့ ေက်ာင္းလည္း ျပန္မလာေသာ ကြ်ႏု္ပ္ကို ရုိက္္ပါေလေတ့ာ၏။ ဆရာမရုိက္တာ စိတ္ထဲမွာ နာသည္ဟုေတာင္ မထင္မိခဲ့ေပ။ ျပီးမွ ဆရာ မက “ ဘယ္မွာလဲ.. မင္းအတြက္ ေက်ာင္း အား ကစားေၾကး ပို္က္ဆံ” ေမးလို႔ အေဖက ေခ်းျပီး ေပး လိုက္သည့္ ပိုက္္ဆံ ၃၀-ကို ေပးလိုက္သည္။ ရင္ထဲကလည္း ဆရာမကုိ ရွိခိုးျပီးေတာင္းပန္မိသည္။” ဆရာမရယ္.. သားက အရမ္းဆင္းရဲလို႕ပါ။ ဆရာမေတာင္းတဲ့ ေက်ာင္း အားကစားေၾကးမေပးႏိုင္လို႔ပါ။ မေပးခ်င္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သားတုိ႕က အတိတ္ကုသုိလ္ကံ နည္းခဲ့လို႕ အခုလို ဆင္းရဲေနတာ ပါ။ မ ေန႔က ဆရာမကိုေပးဖို႔ ပုိက္ဆံထက္ မနက္ကတည္း ထမင္းၾကမ္း ေတာင္ မစားခဲ့ရပါ ဘူးဆရာမရယ္” လို႕ ရင္ထဲကပဲ ေတာင္းပန္မိပါ၏။ ဆရာမက ရိုက္ျပီးထိုင္ ခုံေပၚျပန္ေရာက္ေတာ့ စိတ္ထဲက ဆရာမကို  ကန္ေတာ့မိပါရဲ့။ ေက်ာင္းက ႏွင္မထုတ္တာပဲ ကံေကာ။င္းေနပါသည္